AWT získala prestižní diamantový certifikát CQS

V sídle společnosti Advanced World Transport (AWT), člena skupiny PKP CARGO, byly dne 21. srpna 2018 slavnostně předány certifikáty CQS a IQNet pro systémy managementu a také diamantový certifikát, který generálnímu řediteli AWT Davidu Kostelníkovi za přítomnosti Macieje Walczyka, místopředsedy představenstva AWT předala výkonná ředitelka CQS Jana Olšanská.
Certifikační společnost CQS je členem mezinárodní sítě certifikačních orgánů – IQNET a diamantový certifikát uděluje pouze společnostem, které mají certifikovány čtyři a více systémů managementu. Společnost AWT se tak zařadila mezi 30 společností, které tento výjimečný diamantový certifikát v pětadvacetileté historii certifikační společnosti obdržely.
„Systémy managementu a kvality se naše společnost zabývá intenzivně již od 90. let. První certifikovaný systém řízení kvality jsme získali v roce 1997 a každá další úspěšná certifikace systémů managementu pro nás neznamená pouze ocenění naší práce, ale také závazek i nadále poskytovat našim zákazníkům vysoce kvalitní a komplexní služby v rámci celého portfolia námi poskytovaných služeb,“ řekl David Kostelník, generální ředitel skupiny AWT.
Firma diamantový certifikát obdržela na základě certifikátů CQS podle norem ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001 a ISO 50001 pro systémy managementu kvality, životního prostředí, bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a hospodaření s energií. Současně s certifikáty CQS získala AWT i prestižní mezinárodně uznávané certifikáty IQNet.
„Společnost AWT je naším zákazníkem již od roku 1997. Letošní audity v AWT dopadly nadmíru úspěšně a společnost tak získala nejen prestižní diamantový certifikát a také ocenění pro naše nejváženější zákazníky,“  řekla Jana Olšanská, výkonná ředitelka společnosti CQS.
Úspěch společnosti AWT v oblasti certifikace systémů managementu byl oceněn na Zákaznickém dni certifikační společnosti CQS, který se konal v květnu u příležitosti 25. výročí od založení CQS. Dne 22. května 2018 zástupci AWT převzali z rukou předsedy CQS Tomáše Hrušky ocenění pro nejváženější zákazníky.
Věříme, že naši stávající i potenciální obchodí partneři vnímají naše úspěchy v oblasti certifikace a recertifikace systémů managementu pozitivně a oceňují nás jako maximálně spolehlivého partnera na poli železniční dopravy, železniční spedice či kombinované dopravy,“ dodává David Kostelník, generální ředitel skupiny AWT. (27.8.2018)