Babylonská věž

 

Podle němec. arch. Dombarta, který se podrobně obíral problémem B. v., byla tato věž postavena Šuméry (Sumerové, předchůdci Babyloňanů) v podobě pyramidy o sedmi obrovských stupních, úhrnem vysoké 90 m a se základnou čtvercovou 90 x 90 m. V dolní třetině vedlo nahoru široké schodiště pro věřící, od 30 m až na vrchol jen úzké točité schody pro kněžstvo vystupující do svatostánku na samém vrcholu.