Balon

 

Nejstarším druhem b. je nesporně „ohňový drak“. Vznikl tím, že byl dán oheň do tlamy „draku“, polnímu to znamení (voj. standartě), užívanému v římském vojsku (nejstarší vyobrazení je z r. 110 na Trajanově sloupu v Římě); byl to na žerdi nošený jakýsi pytel v tvaru „draka“. Podle všeho je tento d. původu čínského, neboť i o „d. ohňovém“ je první zmínka v čínské kronice z poč. 13. stol. Evropu seznámili s o. d. Tataři na svých výbojích. O. drak se stává neodlučnou součástí spisů středověkých vojenských spisovatelů. Podrobný návod na zhotovení a užívání jich podává již něm. voj. spisovatel Kyeser z Eichstädtu ve svém rukopisu z r. 1405. A představa, že teplým vzduchem (neb kouřem) se mohou nadnášet ve vzduchu dutá tělesa již z povědomí nezmizela, třebas se zprvu projevovala v podobě dosti fantastické. Tak franc. spis. Cyrano de Bergerac píše ve svém utop. románu o cestě na měsíc (z r. 1657), že hrdina cestoval v kouli naplněné kouřem. V touž dobu vystoupil s myšlenkou b. s teplým vzduchem jesuita L. Laurus. Byly i jiné nápady. Tak italský jesuita F. Lana-Terzi vystoupil r. 1670 s myšlenkou vzducholodi v podobě 4 kovových koulí vzduchoprázdných; r. 1755 zase navrhl franc. domin. mnich J. Gallien užít k dopravě vojsk ohromné vzducholodi naplněné řídkým vzduchem z vysokých vrstev ovzduší. Za prvního vynálezce skutečného balonu s teplým vzduchem pokládají někteří spisovatelé brasil. jesuitu B. Lourenço de Gusmâo, který prý poč. prvního desetiletí 18. století vypustil na portug. královském dvoře první balon. Ale je to historie velmi zamotaná, v níž vystupuje také tehdejší novinářská „kachna“ z Vídně. Podle ne zcela hodnověrné zprávy si r. 1731 zhotovil jakýsi gubern. úředník v Rjazani „velkou kouli a naplnil ji ohavným a smrdutým kouřem; na kouli upevnil smyčku a posadil se do ní. Zlý duch ho vyzvedl s koulí vysoko a mrštil jím o zvonici…“ A tak historické prvenství zůstává prozatím Francouzům, bratřím J. E. a J. M. Montgolfierovým, továrníkům papíru v Annonay, že r. 1782 vypustili první zkušebný b. s teplým vzduchem a v červnu 1783 první velký b. v průměru 11 ½ m s obalem z plátna vycpan. papírem; jednotlivé pruhy byly spojeny knoflíky. Zprvu byl vzduch v b. ohříván jen při výstupu, až na návrh Pilâtrea de Rozier byl udržován v koši pod b. oheň trvale. Pro toto nebezpečné zařízení a jiné technické nedostatky musily „montgolfiery“ záhy ustoupit „chartlierám“, tj. b. plněným plynem.