Barviva syntetická

 

Jsou vyrobená uměle, chemicky. Nejstarším je kyselina pikrová, získaná r. 1771 P. Woulfem z indiga a kyseliny dusičné, r. 1842 po druhé, z dehtu (fenolu) Laurentem; r. 1856 získal z dehtu W. H. Perkin mauvein (barvy slezové), týž rok J. Natanson fuksin (ve velkém až r. 1859 Verguin). Roku 1860 vyrobili Ch. Girard a G. de Loire anilinovou modř, r. 1862 A. W. Hofmann violet; r. 1863 vyrobil Lighfoot anilinovou čerň; r. 1868 Graebe a Liebermann alizarin; r. 1875 A. von Baeyer indigo, ale výroba i. ve velkém se podařila až r. 1897 Badenské tov. na anilin a sodu. První azovou barvu, konǫo, se podařilo vyrobit r. 1884 Boettigerovi a první barvu indathrenovou (modř) r. 1901 Bohnovi.