BASF a Bosch představují společný podnik pro digitalizaci zemědělství

Společný podnik s rovným podílem 50:50 společností Bosch a BASF Digital Farming, zaměřený na technologie pro digitalizaci zemědělství, získal souhlas všech příslušných orgánů a byl zaregistrován jako Bosch BASF Smart Farming (BBSF) GmbH se sídlem v německém Kolíně nad Rýnem.
BBSF bude distribuovat aplikaci Smart Spraying, kterou společně vyvíjejí a testují Bosch a BASF, na trhy v Severní Americe, Jižní Americe a Evropě.
Smart Spraying zajistí automatizovanou identifikaci plevele a jeho likvidaci v řádu milisekund ve dne i v noci, a to předtím, než plodina vzejde („green-on-brown“), i po jejím vzejití („green-on-green“). Propojení technologicky vyspělých kamerových senzorů a softwaru společnosti Bosch s agronomickou inteligencí platformy xarvio™ umožní herbicid aplikovat pouze tam, kde je to nutné.
„Testy naznačují, že s pomocí aplikace Smart Spraying jde dosáhnout až 70% objemové úspory herbicidů. Možné jsou i vyšší úspory, jejich variabilita ovšem závisí na specifických podmínkách dané lokality. Každopádně lze očekávat, že tato a další podobné aplikace přinesou nový model zemědělské produkce, orientované na efektivitu. To prospěje jak životnímu prostředí, tak pěstitelům a spotřebitelům,“ vysvětluje Johannes Weimer, ředitel divize BASF Řešení pro zemědělství pro Českou republiku a Slovensko.
BASF a Bosch plánují Smart Spraying nasadit v menším měřítku již do konce letošního roku. Více informací naleznete na smartfarming.ag. (2.8.2021)