Bavlna

 

Je domovem ve východní Indii a v horním Egyptu a byla v obou těch oblastech zpracovávána jistě od dávna, kdy se tak asi stalo, nebylo dosud zjištěno. Zatím nejstarší zpráva o b. je Herodotova z pol. 5. stol. př. Kr.: zmiňuje se o b. indické a o bavlněných šatech perských vojsk. Římané se seznámili s b. až koncem 2. stol. př. Kr. Nejstarší průmysl bavlny v středověké Evropě byl nejspíše ve Španělsku a v Itálii; z 10. stol. jsou zprávy z Německa. Do Čech se dovážela b. z Turecka a již nejméně ve 13. stol., ale užívalo se jí ponejvíce jen k vycpávání kabátů a rukavic, a spřádala se se lnem a vlnou. R. 1691 obdržel J. Barstead anglický patent na výrobu kalika a mušelínu z indické bavlny. V první pol. 18. stol. začíná v Anglii velký rozmach bavlnického průmyslu. K zlepšení jakosti b. velmi přispěla vyzrnovačka sestr. r. 1793 Američanem E. Whitneyem. R. 1845 si dal Heilmann patentovat česací stroj na b. a týž rok dostal J. Mercer angl. patent na tzv. mercerizování b. (zpracování b. sodným louhem, aby se vlákna stala pevnější, tlustší a průsvitnější).