Beranidlo

 

Je pravděpodobné, že již pravěcí stavitelé tzv. kolových staveb užívali k zarážení pilot (jehel) nějakého primitivního b., rovněž i stavitelé starověkých dřevěných mostů. První zmínka o b. je ve spisu římského technika Vitruvia (kolem r. 24 př. Kr.), ale vzhled b. není popsán. Další zmínka o b. je až v rukopisu tzv. „Anonyma husit. válek“, tu je vyobrazeno již značně zdokonalené: vytahuje se do výše šlapacím kolem. Ve spisu ital. techn. Mariany (z r. 1438) je vyobrazeno b., které se samočinně vysekne a spadne dolů, jakmile je vytaženo do jisté výše ve vodidlech. Četné návrhy b. jsou v rukopisech Leonarda da Vinci. Ital. technik G. Branca uvádí ve svém spisu (Le Machine, 1629) b. pohybované vodním kolem. Parní b. se vyskytuje po prvé r. 1836 v Americe. Pneumatické b. se objevuje r. 1847.