Beryllium

 

Objevil r. 1798 franc. chemik Vauquelin v podobě sloučeniny; čisté b. získal r. 1828 něm. chemik A. Wöhler. Je to prvek, kov, důležitý pro zušlechťování oceli.