Beton

 

Podle svědectví Vitruviova dovedli Řekové i Římané hotoviti betonové zdi a přístavní hráze litím b. do forem nebo mezi štětové stěny. Po Římanech zdědili toto umění středověcí stavitelé chrámů, jak svědčí základy některých chrámů ve Francii, Anglii a Německu; ještě na přelomu 15. a 16. stol. je beton znám Leonardu da Vinci, poté se však ze stavitelství vytrácí na několik století, objevuje se až zase poč. 19. století. R. 1816 byl ve Francii postaven přes řeku Dordogne první betonový most. R. 1834 franc. inženýr Poirel staví v Alžírsku přístavní hráz z betonových bloků. Beton plynový vynalezl r. 1923 A. Ericsson.