Betonové vozovky - správná volba pro silně zatížené komunikace

Dne 8. listopadu se v TOP HOTELU Praha sejdou evropští a čeští odborníci v oblasti cementobetonových krytů na 7. konferenci s mezinárodní účastí BETONOVÉ VOZOVKY 2018. Na konferenci si 283 účastníků z 85 společností vyslechne 8 českých a 8 zahraničních příspěvků, které se budou věnovat zkušenostem s realizací a provozováním betonových vozovek.
Konference je výbornou příležitostí k výměně zkušeností a získání informací o tom, jakým směrem se ubírá vývoj ve výstavbě cementobetonových krytů v České republice a v zahraničí. "Jsem přesvědčena, že při dodržování všech předpisů pro projektování a výstavbu komunikací a hlavně technologické kázně při výstavbě cementobetonových krytů a při odpovídající údržbě provozovaných betonových vozovek bude zajištěna taková kvalita a životnost betonových vozovek, na jakou jsme byli zvyklí na staré dálnici D1," uvedla Ing. Marie Birnbaumová, odbornice na betonové vozovky.
Přednášky na konferenci jsou zařazeny do 4 tematických bloků:
- Volba typu krytu, konstrukce vozovek
- Materiály do cementobetonových krytů a vlastnosti betonových vozovek
- Životnost betonových vozovek, poruchy, opravy a rekonstrukce
- Betonové vozovky - nové technologie
Řešení problematiky životnosti betonových vozovek se budou věnovat odborníci z ŘSD ČR, zástupci stavebních firem, výzkumných ústavů a vysokých škol. Účastníci budou informováni o uplatňování systému jakosti pozemních komunikací při modernizaci D1 a o některých hlavních nedostatcích, které se při modernizaci naší nejstarší dálnice objevují. Při přípravě modernizace D1 padla jednoznačná volba pro cementobetonový kryt, který svou tuhostí a únosností vyhovuje silnému provozu a při dodržení všech technických a technologických předpisů zajistí vysokou životnost rekonstruovaných úseků. Dvě zahraniční přednášky se budou věnovat komplexní diagnostice vlastností betonových vozovek a na základě získaných výsledků určení vhodné doby pro provedení stavební údržby resp. rekonstrukce, jak z technického, tak i z ekonomického hlediska.
Vlastnostem betonových vozovek a vhodnému výběru materiálů do cementobetonových krytů se věnuje další blok. O faktorech ovlivňujících alkalicko-křemičitou reakci v betonových vozovkách a strategii prevence bude informovat další zahraniční příspěvek. Čeští odborníci představí výsledky analýz betonů provozovaných cementobetonových krytů vozovek prováděné na vývrtech a prognózy zbytkové životnosti analyzovaných úseků. Účastníci konference budou seznámeni také s porovnáním protismykových vlastností betonových a asfaltových vozovek v závislosti na rychlosti osychání povrchu.
O nových technologiích oprav povrchu cementobetonových krytů s cílem dlouhodobě zajistit požadované protismykové vlastnosti na provozovaných úsecích budou informovat další zahraniční příspěvky. O broušení povrchu zajišťujícím nízkou hladinu hluku a rovné cementobetonové kryty bude informovat německý příspěvek, účastníkům bude představena také nová rakouská metoda oprav cementobetonových krytů. (5.11.2018)