Bez razantní změny stavební legislativy se k 21. století ani nepřiblížíme

V době ekonomického boomu v Česku v podstatě nestavíme. Máme zdroje, ale kvůli tomu, že připravené projekty uvízly v nekonečném povolovacím procesu, je nemůžeme smysluplně investovat. Kvůli tomu že se nestaví, sílí bytová krize, zdražuje nájemné, mladí lidé nemají kde bydlet, nezakládají rodiny, nemají děti. To vše se nám v budoucnu velmi nemile vrátí v podobě potíží penzijního systému. Nestaví se silnice a dálnice.
„Je třeba, abychom tu ostudu 157. místo v žebříčku rychlosti povolování staveb, a fakt, že se dálnice staví 13 let, odstranili. Je to v procesu a musíme to změnit. Tlačím paní ministryni, aby se to změnilo rychle a platnost zákona byla již od roku 2021,“ řekl na briefingu v průběhu jednání ministryně pro místní rozvoj s jihomoravskými starosty premiér Andrej Babiš.
Není přitom třeba se obávat, že stát po navržené rekodifikaci ztratí svůj vliv a nebude schopen hájit veřejný zájem. „Starostové v Brně velmi uvítali pondělní dohodu se Svazem města a obcí. Povede se jedno řízení, tudíž jedno případné odvolání a jeden přezkum. Tím se to hodně urychlí,“ poznamenala ministryně pro místní rozvoj Klára Dostálová.
Cílem rekodifikace stavebního práva je zjednodušení velmi složité legislativy a zkrácení procesu povolování z dnešních v průměru 5 let na maximálně 1 rok. Ministerstvo pro místní rozvoj chce zahrnout celý proces do jediného řízení, kdy se dotčené orgány i účastníci řízení budou moci k záměru vyjádřit pouze jednou. O svůj vliv na výstavbu na vlastním území nemusí mít obavy ani obce.
Jejich úloha je především v oblasti územního plánování. Tam musí obec uplatnit svůj zájem na tom, kde, co a jak se bude na jejím území stavět. V povolovacím řízení o jednotlivých konkrétních stavbách bude mít postavení účastníka řízení, a tudíž i zde může výstavbu legálně ovlivnit. Navíc pokud jde o běžné stavby neměl by se podle poslední dohody model přenesené státní správy měnit. I nadále by tak o nich rozhodovaly stavební úřady na obcích.  Pokud ale nedodrží 30denní lhůtu, stavební řízení automaticky převezme Státní stavební správa a bude ho dále řešit. Stát tak zajistí dodržování lhůt. U velkých staveb a projektů, liniových nebo veřejně prospěšných bude tou první instancí Státní stavební správa.
V Brně ministryně o nutnosti nalezení shody nad rekodifikací za účasti premiéra Andreje Babiše jednala se starosty všech jihomoravských obcí a také s úředníky stavebních úřadů. Vysvětlovala návrh a jeho výhody. (15.1.2020)