Bezobslužný systém výdeje pohonných hmot do autocisteren ve skladě v Loukově

Společnost ČEPRO zavádí ve skladu v Loukově převratnou novinku – bezobslužný režim výdeje pohonných hmot do autocisteren. Řidiči si úplně poprvé mohou, nyní v pilotním režimu, sami bez pomoci personálu naplnit autocisterny pohonnými hmotami.
„Jedná se o velmi unikátní a efektivní způsob výdeje, jehož velikou výhodou za současné pandemické situace je možnost obsloužení se bez nutnosti dostat se do kontaktu se zaměstnanci skladu,“ uvádí Jan Duspěva, generální ředitel společnosti ČEPRO.
A jak průběh výdeje probíhá? Celý proces bezobslužného výdeje PHL je velmi jednoduchý a začíná u samotného zákazníka, který si vytvoří objednávku. Objednávka obsahuje informace o přepravci, jméno řidiče, číslo kary řidiče, SPZ tahače a návěsu, produkt a množství a informace o odběrateli. Pokud řidič přijede na terminál poprvé, musí se zúčastnit školení z technologie výdejních lávek a vnitřních předpisů a následně je podroben testu. To samé platí pro řidiče, kterým uplynula doba jednoho roku od posledního školení.
Po úspěšném složení testu se řidič na vstupním terminálu pomocí jemu vydané karty navolí, tzn. vloží svůj PIN, vybere SPZ návěsu a tahače, zvolí si konkrétní objednávku a vyplní místo určení a požadované množství do jednotlivých komor. Systém si sám pohlídá, aby nedošlo k přeplnění dané komory a celkovému přetížení automobilové cisterny. Poté terminál vydává kontrolní lístek s navolenými informacemi a řidič může pokračovat na určenou stopu, na které si řidič naplní automobilovou cisternu dle svého požadavku.
Informace o přiřazené stopě se zobrazí na informační tabuli a pokud řidič zadal svoje telefonní číslo, informace se mu odešle formou SMS na mobilní telefon. Po naplnění řidič přijíždí k výstupnímu terminálu a pokud je všechno v pořádku, vloží do něj kartu, opět zadá svůj PIN a překontroluje všechny údaje a data o plnění. Po odsouhlasení dochází k elektronickým podpisům příslušných dodacích listů a k jejich následnému odeslání do tiskárny, která je přímo ve výstupním terminálu. Řidič si doklady odebere a odjíždí na výstupní kontrolu cisterny na vrátnici, čímž je proces odbavení ukončen.
„Operátor po celou dobu vidí v programu seznam navolených rozpisů ze vstupního terminálu a kdykoliv má možnost překontrolovat jakékoliv údaje. Pokud se vyskytne nějaký problém, řeší jej a případně má možnost odbavit daný rozpis plnění ručně a dodací listy předat řidiči. Kromě toho operátor po celou dobu sleduje plnění cisterny z hlediska technologie,“ říká Jiří Klenner, vedoucí skladu ČEPRO v Loukově. Více na: www.ceproas.cz. (12.2.2021)
Ilustrační foto Čepro