Bezpečnější místa pro koupání a zklidnění plavby jsou připraveny na letní sezónu

Žluté bóje znovu vymezují plochy pro bezpečné koupání na Slapech, Velkých Žernosekách nebo Těrlicku a nově i na vybraných úsecích horní Vltavy. Kvůli tragické nehodě v Budapešti doporučuje Státní plavební správa půjčovnám plavidel, aby aktivně nabízely plovací vesty.
"Pro letošní rok již platí dopravní opatření, která obnovují žlutými bójemi vymezené plochy pro bezpečné koupání na oblíbených vodních nádržích, obnovují místa pro výtlačný režim plavby v Praze, na Slapech, Velkých Žernosekách, Těrlicku a nově i na vybraných úsecích horní Vltavy. V lokalitách Cholín a Kobylníky na Slapech se nově převádí plavba na pravou stranu plavební dráhy, kde nejsou vázána plavidla či plovoucí zařízení,“ řekla ředitelka Státní plavební správy Klára Němcová po schůzce s ministrem dopravy Vladimírem Kremlíkem. K dopravním opatřením na Slapech je nově připravena speciální mapa opatření, kterou naleznete v příloze.
„Státní plavební správa pro toto léto také připravila doporučení pražským půjčovnám plavidel, aby v souvislosti s nedávnou nehodou v Budapešti zajistily pro neplavce především z řad asijských turistů plovací vesty,“ dodává ministr dopravy. V průběhu července také Česká televize odvysílá ve spolupráci s Ministerstvem dopravy a Státní plavební správou krátké spoty zaměřené na potřebnost dodržování plavebních pravidel a vzájemnou ohleduplnost, protože i plavec je účastníkem plavebního provozu. Spoty můžete zhlédnout již nyní na webu České televize.
V loňském roce došlo na českých řekách a vodních plochách pouze k 21 plavebním nehodám i přes výrazný nárůst rekreační plavby především na severní Moravě. Plavební úřad chce také ještě letos zajistit možnost elektronického podání žádostí o vůdcovské průkazy nebo spustit webovou aplikaci pro rezervace termínů technických prohlídek plavidel, realizace projektu RIS COMEX na sjednocení služeb říčního informačního systému v rámci labsko-vezerského koridoru a dokončení webového portálu plavebních map v ČR.
Státní plavební správa (SPS) je organizace, která má na starosti výkon státní správy v oblasti tuzemské vodní dopravy a dozor nad vodní plavbou v ČR. Hlavními oblastmi činnosti je vydávání průkazů technické prohlídky a plavebního dozoru. Příští rok oslaví SPS 100 let. Více informací naleznete na webu Státní plavební správy a na twitterovém účtu ředitelky SPS Kláry Němcové. (20.6.2019)