Bezpečnostní cvičení Safeguard Territory 2018 zahrnulo i objekty ČEPS

Prověřit systém velení roty, realizace plánovacího a rozhodovacího procesu, zabezpečení spojení, včasné vyžádání vzdušné podpory a výstavba základny. To vše absolvovali příslušníci Aktivní zálohy Krajského vojenského velitelství Ostrava během součinnostního cvičení s Policií České republiky, které se konalo od 3. do 7. září.
Cvičení Safeguard Territory 2018 se uskutečnilo na sedmi objektech kritické infrastruktury v Moravskoslezském kraji a prověřilo spolupráci Armády ČR, integrovaného záchranného systému a vlastníků objektů. Při činnosti záložníky sledoval nejen ředitel KVV Ostrava plukovník Jaroslav Hrabec, ale také ředitel sekce plánování schopností Ministerstva obrany brigádní generál Jaromír Alan.
Navazujeme na cvičení Hradba
„Tímto cvičením navazujeme na obdobná cvičení koncepce Safeguard, která jsou pro nás vrcholem přípravy štábu krajského vojenského velitelství a naší jednotky aktivní zálohy a na cvičení HRADBA 2018, které úspěšně proběhlo letos v dubnu,“ řekl ředitel Krajského vojenského velitelství Ostrava plukovník Jaroslav Hrabec.
Součinnost při krizové situaci
Letošní cvičení bylo zaměřeno převážně na prověření systému velení a řízení, zabezpečení spojení a schopnosti plánování. Důležitou roli hrál i rozhodovací proces na jednotlivých stupních velení v podmínkách připravených k plnění operačního úkolu. Cvičení ale prověřilo i to, jak jsou vlastníci objektů připraveni poskytnout součinnost v případě krizové situace.
Na cvičení Safeguard Territory 2018 bylo vedle profesionálních vojáků povoláno také 70 příslušníků Aktivní zálohy Krajského vojenského velitelství Ostrava. (TZ MO)
 
  •  
Provozovatel české přenosové soustavy se zapojil do cvičení Safeguard Territory 2018, které navazuje na obdobná cvičení koncepce Safeguard. Ta jsou prověrkou spolupráce Armády ČR, složek integrovaného záchranného systému a společnosti ČEPS.
Cílem bylo v reálném prostředí na objektech kritické infrastruktury Moravskoslezského kraje, jako jsou například rozvodny Kletné, Nošovice a Albrechtice ve správě ČEPS, prověřit příslušníky aktivní zálohy ve střežení a obraně stanovených objektů.
Letošní cvičení bylo zaměřeno převážně na prověření systému velení, řízení a zabezpečení spojení a schopnosti plánování. Dále byl testován rozhodovací proces na jednotlivých stupních velení v podmínkách připravených k plnění stanoveného operačního úkolu. Cvičení také v letošním roce úspěšně prověřilo připravenost ČEPS k poskytnutí součinnosti v případě, že by byla ohrožena fyzická bezpečnost některého z objektů ve správě společnosti.
„Bezpečnostního cvičení Safeguard se účastníme již poněkolikáté. Velmi si ceníme efektivní spolupráce, která funguje mezi všemi zúčastněnými subjekty, díky níž jsme dobře připraveni na potenciální mimořádné situace,“ říká Jan Kalina, předseda představenstva ČEPS, a.s.
 „V rámci cvičení byly plněny úkoly ochrany a obrany objektů, včetně řešení možných krizových situací. Stejně jako v minulých letech jednotka stanovené úkoly splnila,“ doplňuje plukovník Ing. Jaroslav Hrabec, ředitel Krajského vojenského velitelství Ostrava. (TZ ČEPS)