Bezúplatný převod parku městu Písek ve veřejném zájmu

Písecké pracoviště Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových bezúplatně převedlo městu Písek pozemek, který je součástí městského parku.
​Park se nachází v okrajové části města Písku v lokalitě ulic Na Pakšovce a Lipová alej a v blízkosti Mehelnického potoka. Převážná část sousedních pozemků, které tvoří funkční celek s tímto pozemkem, jsou ve vlastnictví města Písek a jsou také součástí parku.
Jedná se o pozemek, který v roce 2002 zasáhly rozsáhlé povodně, a do dnešní podoby parku byl cca v roce 2006 upraven na náklady města Písek. Byly zde vysazeny vzrostlé stromy, okrasné keře a další veřejná zeleň. Byl zde umístěn městský mobiliář (lavičky, odpadkové koše). Park slouží jako veřejné prostranství pro širokou veřejnost, je to místo pro klidné posezení v příjemném prostředí zeleně. Nejvíce je park užíván obyvateli panelových bytových domů z přilehlých ulic.
Jelikož se u pozemku jednalo o původní církevní majetek, bylo užívání pozemku ošetřeno s městem Písek smlouvou o výpůjčce na dobu 8 let. Město Písek tak dlouhodobě udržovalo pozemek na své náklady, provádělo pravidelné seče a údržbu zeleně, které byly četnější než u jiného majetku, neboť zajišťovalo jeho každodenní užívání dle ročních období. Dále zabezpečovalo odvoz a úklid odpadků.
Nejvhodnější formou převodu pozemku byl zvolen bezúplatný převod ve veřejném zájmu s povinností pro město Písek, že po dobu 10 let bude pozemek užíván ke stávajícím účelům. Převodem pozemku do vlastnictví města Písek bude zachováno jeho stávající i budoucí využití a dále bude možné ze strany města provést navrhovaná protipovodňová opatření v dané lokalitě. (21.2.2020)