Bilanci ovlivnil vysoký růst vývozu motorových vozidel

Podle předběžných údajů dosáhlo saldo zahraničního obchodu se zbožím v běžných cenách v březnu 2021 přebytku 18,5 mld. Kč. V březnu předchozího roku skončila bilance vyrovnaná, tudíž i meziroční rozdíl činil 18,5 mld. Kč.
Celkové saldo zahraničního obchodu se zbožím příznivě ovlivnil především meziroční růst přebytku obchodu s motorovými vozidly o 20,9 mld. Kč, a to hlavně díky přírůstku jejich vývozu o 37,4 mld. Kč. Vzrostlo také aktivum bilance strojů a zařízení o 2,4 mld. Kč a kovodělných výrobků o 1,5 mld. Kč.
Nepříznivý vliv na celkové saldo měl zejména větší deficit bilance s ropou a zemním plynem o 3,7 mld. Kč vlivem vyšších cen na světových trzích a růstu dovezeného množství plynu. Dále se prohloubilo pasivum bilance základních kovů o 3,5 mld. Kč a základních farmaceutických výrobků a přípravků o 2,6 mld. Kč.
Meziročně vzrostl vývoz o 29,2 % na 374,1 mld. Kč a dovoz o 22,8 % na 355,6 mld. Kč. Výsledky byly ovlivněny nízkou srovnávací základnou. V březnu 2020 započaly první restriktivní opatření proti koronaviru. Březen 2021 měl o jeden pracovní den více než březen 2020.
V lednu až březnu 2021 dosáhl přebytek obchodní bilance 65,1 mld. Kč, což představovalo meziroční růst o 27,9 mld. Kč. Od začátku roku stoupl meziročně vývoz o 10,4 % a dovoz o 7,5 %.
Meziměsíčně se po sezónním očištění zvýšil vývoz o 7,0 % a dovoz o 7,1 %. Trend vývoje ukazuje na růst vývozu (o 2,6 %) a dovozu (o 3,8 %).
Bilance zahraničního obchodu se státy EU27 skončila v lednu přebytkem 75,6 mld. Kč, který meziročně vzrostl o 35,2 mld. Kč. Největší přírůstek aktiva byl zaznamenán v obchodě s Německem o 12,2 mld. Kč, Francií o 5,2 mld. Kč a Rakouskem o 3,4 mld. Kč.
V březnu tvořil podíl vývozu do států eurozóny na celkovém vývozu České republiky 64,9 %, podíl dovozu ze států eurozóny do České republiky byl 48,6 %. Meziročně vzrostl vývoz do eurozóny o 29,9 % (55,8 mld. Kč) na 242,6 mld. Kč, dovoz z eurozóny se zvýšil o 17,4 % (25,7 mld. Kč) a dosáhl 172,9 mld. Kč. V březnu 2021 koruna meziročně posílila vůči euru v průměru o 1,5 %.
Schodek zahraničního obchodu se zbožím se státy mimo EU27 se meziročně prohloubil o 16,2 mld. Kč na 54,9 mld. Kč. Zvětšil se především deficit obchodu s Čínou o 14,0 mld. Kč a Japonskem o 1,8 mld. Kč. Přechodem z aktiva do pasiva se zhoršila bilance obchodu s Ruskou federací o 2,3 mld. Kč. (7.5.2021)