BIOHAZARD

V areálu výjezdové základny Zdravotnické záchranné služby Jihočeského kraje se 17. 10. uskutečnilo taktické cvičení složek integrovaného záchranného systému na téma „Výskyt vysoce nakažlivé nemoci 2018“. Cílem cvičení bylo procvičení jednotného postupu, který by byl použit v případě podezření na výskyt vysoce nakažlivé nemoci.
Podle připraveného scénáře se do simulované ordinace praktického lékaře dostaví pacient se zdravotními obtížemi. Ošetřující lékař u něj zjistí anamnézu, obdrží informace o jeho zahraničním pobytu ve Střední Africe a na základě zjištěných výsledků vysloví podezření na vysoce nakažlivou nemoc (VNN). Lékař následně kontaktuje cestou operačního střediska ZZS Jihočeského kraje Krajskou hygienickou stanici, informace postupuje dalším složkám integrovaného záchranného systému a je aktivována Výjezdová skupina Jihočeského kraje pro VNN včetně Biohazard týmu Zdravotnické záchranné služby Jihočeského kraje.
U simulované ordinace praktického lékaře zřídila jednotka Hasičského záchranného sboru Jihočeského kraje dekontaminační stanoviště a velitel zásahu koordinoval činnost všech zasahujících složek. Místo bylo uzavřeno a střeženo příslušníky Policie ČR z Krajského ředitelství policie Jihočeského kraje.
Vedoucí lékařka VS pro VNN rozhodla o nutnosti izolace pacienta a jeho transportu na Kliniku infekčních, parazitárních a tropických nemocí Nemocnice na Bulovce - zařízení určeného pro poskytování zdravotní péče osobám s vysoce nakažlivou nemocí. Záchranáři z Biohazard týmu, vybavení speciálními osobními ochrannými prostředky (OOP), po vstupu do ordinace umístili pacienta do biovaku, jež se používá pro primární transport pacientů s VNN.
Po dekontaminaci biovaku a veškerého zdravotnického personálu, který přišel do kontaktu s pacientem byl zahájen transport do příslušného zdravotnického zařízení. Biohazard tým si poprvé vyzkoušel reálnou dobu transportu, trvající zhruba 3 hodiny, při kterém musel být doprovázející záchranář i řidič oblečen do speciálních OOP. Řízení sanitního vozidla ve speciálních OOP klade na záchranáře vysoké nároky a má svá specifika. Aby transport byl co nejrychlejší a nejbezpečnější je sanitní vozidlo po celou dobu doprovázeno policejní eskortou.
Hasiči, lékaři, záchranáři, policisté i epidemiologové si v reálném čase vyzkoušeli vzájemnou komunikaci a správnost stanovených postupů, které by byly v reálném případě použity. Součinnostní taktické cvičení prokázalo důležitost vzájemné spolupráce při řešení mimořádné události tohoto typu a zajištění ochrany veřejného zdraví včasným přijetím příslušných opatření. Byla prověřena také součinnost se Zdravotním ústavem Ústí nad Labem a provedení ohniskové dezinfekce jeho zaměstnanci v místnostech simulované ordinace praktického lékaře.
Význam cvičení okomentoval ředitel HZS Jihočeského kraje plk. Ing. Lubomír Bureš: „Práce hasičů se už dávno neomezuje jen na hašení požárů. Naším úkolem jsou i vysoce specializované činnosti a postupy, které přímo souvisí například i s podporou našich jednotek Krajské hygienické stanici Jihočeského kraje při podezření na vysoce nakažlivou nemoc.“
Za Krajskou hygienickou stanici jej doplnila MUDr. Jitka Luňáčková, ředitelka odboru protiepidemického: „Vážíme si podpory všech složek IZS při řešení takovéto mimořádné události, kterou je výskyt vysoce nakažlivé nemoci, např. ze skupiny hemoragických horeček, typu Ebola v některém ze zařízení poskytovatelů zdravotních služeb“.
Za Krajské ředitelství policie Jihočeského kraje se ke cvičení vyjádřil tiskový mluvčí por. Bc. Milan Bajcura: „ Cvičení Biohazard přineslo policistům nové poznatky v rámci opatření a to jak po štábní, tak i praktické akci. Strážci zákona musí na případnou informaci tohoto charakteru okamžitě reagovat vysláním potřebných sil a prostředků k zajištění vnitřního a vnějšího perimetru, aby do místa ohniska nákazy nevstupovali žádné nepovolané osoby. Zároveň koordinovat pokyny Integrovaného operačního střediska Krajského ředitelství policie Jihočeského kraje se stejným pracovištěm na Policejním prezidiu České republiky napříč jednotlivých krajů. V neposlední řadě připravit doprovodné vozidlo, které bude zajišťovat transport sanitních vozidel z místa ohniska nákazy do vytipovaného zdravotnického zařízení“. (18.10.2018)