Bleskovod

 

Podnes se vyskytuje občas tvrzení, že již ve starověku znali b. Např. že byl na jerusalemském chrámu. R. Hennig prokázal důkladným šetřením lichost těchto tvrzení. První domněnku o elektrické podstatě blesku vyslovil anglický fyzik Wall r. 1708. R. 1717 pozoroval ruský fyzik Reinmann, že blesk sjíždí po kovové tyči. V červenci 1750 oznamuje B. Franklin fyziku Collinsovi, že podle jeho mínění bylo by lze chránit domy, kostely, lodi vysokými železnými tyčemi na špičce pozlacenými. O tomto projektu F-ově se dověděl P. Diviš (v.t.), který se již delší dobu obíral elektřinou v ovzduší, a vyslovil se o něm nepříznivě, zdůrazňuje, že bleskovod nespojený vodivě se zemí může způsobit jen neštěstí. Sám měl myšlenku jinou, totiž aby se zařízením s četnými drobnými hroty – nazval je „meteorologickým strojem“ – ovzduší nabité elektřinou odelektrizovalo a teprve na druhém místě mělo svést blesk do země. Tento „meteorologický stroj“ postavil D. r. 1754, dvě léta poté, kdy dal Franklin postavit bleskovod svůj.