Bohemia Energy hlásí růst tržeb o 14 procent a konec podomního prodeje

Energetická skupina Bohemia Energy, kterou vedle společnosti Bohemia Energy tvoří Amper Market, Comfort Energy, Europe Easy Energy, X Energie a Slovakia Energy, zaznamenala v loňském roce další posílení pozice na českém a slovenském trhu dodávek energií.  Ke konci roku 2019 evidovala celá skupina 1 201 136 zákazníků a celkové dodávky energií dosáhly 10,83 TWh. Tržby skupiny činily v loňském roce 21,57 mld. Kč, což je meziroční 14% nárůst. Celá skupina také ohlásila odstoupení od podomního prodeje.
Uplynulý rok byl náročný zejména z pohledu vývoje cen komodit na velkoobchodních trzích. „Vzhledem k tomu, že máme vybudovanou již dostatečně velkou zákaznickou základnu, můžeme nakupovat energie s předstihem dopředu. Velkou výzvou tak pro nás byl vývoj forwardových cen komodit, který byl v celém minulém roce mimořádně dynamický,“ komentuje výsledky Jiří Písařík, jednatel Bohemia Energy, a dodává: „Díky naší dlouhodobě konzervativní nákupní strategii se nám daří čelit dlouhodobému tlaku na marže a zároveň pro naše zákazníky udržet i nadále výhodné ceny energií.“
Stabilní postavení skupiny Bohemia Energy na českém trhu jí umožnilo definitivně odstoupit od stále nepopulárnějšího podomního prodeje. „Ukončili jsme spolupráci se všemi partnery, kteří jej provozovali. Věříme, že tento do jisté míry odvážný krok bude impulsem i pro další obchodníky, aby problematický prodejní kanál opustili. Angažujeme se v dobrovolných iniciativách na ochranu zákazníka a zároveň apelujeme na stát, že je potřeba dokončit nové zákony pro vymýcení nekalých praktik, především v oblasti podvodných aukcí a výběrových řízení,“ komentuje Jiří Písařík.
Další prioritou uplynulého roku byl růst tržního podílu. „Zejména v segmentu domácností jsme se zaměřovali na zkvalitňování zákaznické péče. Velká část našich investic směřovala také do rozvoje nového obchodního modelu, který přizpůsobujeme aktuálním trendům na trhu,“ uvádí Jiří Písařík.
V segmentu firemních zákazníků se skupina soustředila na dokončení začlenění společnosti Amper Market a její restrukturalizaci. „Zákazníky z řad domácností jsme převedli do společnosti Europe Easy Energy a Amper Market se tak soustřeďuje jen na firemní zákazníky,“ říká Jiří Písařík a doplňuje: „Naší strategií je, a to nejen ve vztahu k Amper Marketu, zaměřovat se ne pouze na co nejvyšší objem dodávek energií, ale především na udržení smysluplné struktury a profitability celého portfolia.“
Výsledky jednotlivých společností skupiny Bohemia Energy
Bohemia Energy, lídr skupiny, si dokázala i přes obtížnou situaci na trhu udržet pozici největšího alternativního dodavatele energií v České republice. Společnost vykázala v loňském roce tržby 9,50 mld. Kč (+ 8 % meziročně). V počtu zákazníků oproti minulému roku poklesla o 3 procenta. Elektřinu k 31. prosinci 2019 odebíralo 386 915 zákazníků a plyn 194 570 zákazníků.
Comfort Energy přes meziroční 4,9% pokles počtu odběratelů energií (nyní celkem 124 644) rostla v loňském roce v tržbách. Ty dosáhly hodnoty 1,03 mld. Kč, což je 0,6% meziroční nárůst.
Pozitivní vývoj tržeb zaznamenala také společnost X Energie, meziročně vzrostly o 8,31 % na 1,41 mld. Kč. Z pohledu počtu zákazníků došlo v loňském roce k nárůstu o 3,86% na celkových 108 348 odběratelů.
Europe Easy Energy zvýšila počet zákazníků oproti předcházejícímu roku, konkrétně ke konci roku 2019 zásobovala energiemi 66 975 odběrných míst. Tržby dosáhly hodnoty 1,07 mld. Kč, tj. o 4,87% vyšší než v roce 2018.
Slovakia Energy, která je co do počtu zákazníků největším alternativním dodavatelem energií na Slovensku, utržila v loňském roce 2,46 mld. Kč (-1 % meziročně). Ve srovnání s předcházejícím rokem pokračovala v růstu počtu zákazníků na celkových 296 506 (+11% meziročně). Slovakia Energy v loňském roce uskutečnila největší počet změn dodavatele plynu na Slovensku a stala se tak pro zákazníky volbou číslo jedna.
Amper Market zaznamenal v roce 2019 pokles v počtu zákazníků o 45 % na 23 178. Tržby společnosti dosáhly 6,1 mld. Kč (+42,90 %), a to díky zejména dodávkami elektřiny pro Správu železniční dopravní cesty (SŽDC).
Celkově skupina Bohemia Energy svým zákazníkům v roce 2019 dodala 6,14 TWh elektřiny (+24 %) a 4,69 TWh plynu (+7 %). V nárůstu dodávky elektřiny se odrazily dodávky velkým firemním zákazníkům ve společnosti Amper Market. (9.3.2020)