Boj s daňovými úniky a podvody funguje. Nyní je prioritou pomoc podnikatelům

Hned tři nezávislé instituce v posledních dnech poukázaly na zlepšení výběru daní v České republice. Nejvyšší státní zastupitelství ve své aktuálně zveřejněné výroční zprávě za rok 2018 vyzdvihlo činnost Daňové kobry a také efektivnější kontrolní činnost Finanční správy díky opatřením jako je kontrolní hlášení nebo elektronická evidence tržeb. Národní centrála proti organizovanému zločinu (NCOZ) zase v loňském roce dle své výroční zprávy zaznamenala trend odklonu od trestné činnosti v oblasti DPH, vystavování fiktivních faktur či podílení se na karuselových podvodech, a to rovněž z důvodu zúžení prostoru k páchání této kriminality díky zvýšeným kontrolám finančních úřadů, nebo zavedení kontrolních hlášení. Nejvyšší kontrolní úřad ve své zprávě o daních v České republice v letech 2014 – 2017 poukázal na úspěšné naplňování cíle boje proti daňovým únikům i lepšící se výběr daní, což byla zároveň hlavní priorita rezortu financí v období, které NKÚ ve své zprávě hodnotil.
„Řádný výběr daní je jedním z hlavních úkolů každého státu a zároveň nejdůležitějším úkolem Finanční správy. Proto jsme se od roku 2014 zaměřovali primárně na boj s daňovými úniky a podvody. Díky přelomovým opatřením, jako je elektronická evidence tržeb, kontrolní hlášení, rozšíření reverse charge či výsledkům Daňové kobry, došlo k zásadní redukci daňových úniků. Je potěšující, že to zaznamenávají i zcela nezávislá analytická pracoviště, která z povahy věci disponují zcela konkrétními informacemi, které potvrzují úspěšnost snažení našeho rezortu v boji s daňovými úniky a podvody,“ říká ministryně financí Alena Schillerová.
Zavedená opatření přispěla nejen k vyššímu výběru daní (mezi lety 2013 – 2018 vzrostly celkové daňové příjmy o více než 450 mld. Kč.), ale umožnila také významné snížení daňové zátěže, ať už prostřednictvím snižování sazeb DPH, zvýšení a znovuzavedení nejrůznějších daňových slev a odpočtů. Od roku 2014 se jednalo o 100 mld. Kč, které v důsledku kontinuálního snižování daní umožněného právě jejich lepším výběrem, zůstaly v peněženkách českých domácností a firem.
„Na úspěšně položeném základním stavebním kameni, kterým je řádný výběr stávajících daní, nyní můžeme stavět vstřícné daňové prostředí pro 8 milionů daňových poplatníků v této zemi. Proto se nyní Ministerstvo financí plně soustřeďuje na komplex opatření, které tento ambiciózní cíl naplní. Jde zejména o zavedení jediné platby pro živnostníky s ročním obratem do jednoho milionu Kč. V rámci této platby si uhradí daň z příjmu včetně sociálního a zdravotního pojištění a odpadne jim například povinnost podávat daňové přiznání, platit si účetní služby a podobně. Rozvoj podnikání podpoří také nižší DPH na celou řadu řemeslných a odborných služeb, impulsem pro sektor stravování bude další snížení DPH na stravovací služby. Všem osmi milionům daňových subjektů pak komunikaci se státem usnadní přehledné a intuitivní rozhraní online finančního úřadu, jehož spuštění pod názvem Moje Daně plánuje rezort financí v roce 2020,“ upřesňuje ministryně financí Alena Schillerová s tím, že tyto kroky bude doprovázet celá řada dalších dílčích opatření, které usnadní život podnikatelům a živnostníkům.
Rezort financí společně s Ministerstvem průmyslu a obchodu budou jednotlivé kroky představovat v rámci aktuálně finalizovaného živnostenského balíčku. „Díky spolupráci ministerstev i dalších organizací by podnikatelům měla během tří let významně ubýt administrativa,“ říká vicepremiér a ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček a dodává: „Vládní plán proto mimo jiné obsahuje přehled konkrétních opatření pro snížení byrokracie živnostníků. Ve druhé části se věnuje redukci statistických formulářů, třetí se týká digitalizace, která při snižování administrativy hraje naprosto klíčovou roli. Nechybí ani souhrnný přehled deseti zásadních oblastí, které se musí změnit tak, aby se podnikatelům od byrokracie ulevilo. Před spuštěním proto je Živnostenský balíček, tedy jakési Podnikatelské desatero, které chceme v brzké době představit." (5.8.2019)