Bóje

 

Výstražné plovoucí znamení na moři, na místech nebezpečných plavbě. R. 1829 vynalezl A. Canning z Paříže b., která se samočinně v určitou dobu rozsvěcovala a zase v určitou dobu zhášela a kromě toho zvonila; r. 1876 vynalezl Američan Courtenay b. houkavé, jejichž sirény se uváděly v pohyb kolébáním bójí na vlnách, r. 1877 sestrojil původce plynového osvětlování ve vlacích J. Pintsch z Berlína b. plynovou, která mohla svítit nepřetržitě až půl roku.