Boleslavsko – místo, kde se bude dobře žít

Nově založeným nadačním fondem trvale podpoří společnost Škoda Auto atraktivitu Mladé Boleslavi, Kosmonos a okolních obcí. Fond tvořený kapitálem ve výši třicet milionů eur 12. 12. společně představili v nově otevřeném inovačním centru InnoCube člen představenstva Bohdan Wojnar a první místostarosta Mladé Boleslavi Jiří Bouška. Zároveň vyzvali veřejnost k posílání nápadů a návrhů, které by měly zlepšit kvalitu i atraktivitu života v regionu.
Fond by měl v následujících třech letech podpořit investice na Mladoboleslavsku. Škodovka tím dokládá svou úzkou vazbu na domovské město a zavazuje se k výrazné podpoře zvýšení atraktivity celého regionu. „S novým nadačním fondem umožníme realizaci důležitých investic a trvale podpoříme veřejný sektor při zlepšování infrastruktury. Mladá Boleslav je domovským městem naší společnosti a ta si je vědoma své společenské odpovědnosti.   Z tohoto důvodu podpoříme kvalitu života nejen našich zaměstnanců, ale rovněž všech občanů Mladoboleslavska,“ uvedl Bohdan Wojnar.
Iniciativu automobilky podpořil a ocenil první místostarosta Mladé Boleslavi Jiří Bouška, který zdůraznil rozpor mezi všeobecným přesvědčením, že Mladá Boleslav je díky působnosti automobilky bohatým městem a podstatně střízlivější realitou díky nastavenému přerozdělování daní. Vyjádřil přesvědčení, že Škoda Auto ukáže cestu i jiným firmám, které v regionu působí. Podle náměstka primátora Robina Povšíka je nutné udělat vše pro to, aby lidé přestávali odcházet bydlet do okolních obcí a přednostně řešit oblast bezpečnosti i například kvality školství. Také starosta Kosmonos Jiří Müller uvítal, že nadační fond pomůže vylepšit život v regionu.
Deset týdnů pro Mladoboleslavsko
O platformě Nové Boleslavsko hovořil podrobně vedoucí vnějších vztahů Škoda Auto Michal Kadera. Cílem programu Nové Boleslavsko je přispět k lepšímu životu v regionu. Stojí za ním vedle největšího regionálního zaměstnavatele Škoda Auto a jím nově založeného nadačního fondu také města Mladá Boleslav a Kosmonosy, obce z nejbližšího okolí, ale i Středočeský kraj a vláda České republiky. Partneři programu dlouhodobého rozvoje Mladoboleslavska chtějí v následujících třech letech investovat do vybraných projektů v deseti oblastech života regionu, jako jsou doprava, zdravotní péče, sociální služby, bydlení, vzdělávání, bezpečnost, kultura a sport, budování občanské společnosti, chytrá mobilita a urbanistický rozvoj.
Škodovka pověřila svoji vysokou školu a agenturu pro výzkum veřejného mínění provedením rozhovorů s různými zájmovými skupinami, z nichž vyplynulo, že většina občanů by si přála větší bezpečí ve městě i regionu, zlepšení bytové výstavby, optimalizaci dopravní sítě a širší nabídku volnočasových aktivit. Byl rovněž zahájen další průzkum veřejného mínění v rámci projektu Deset týdnů pro nové Boleslavsko, v němž mohou občané až do 20. února navrhovat, které projekty by měly být vyhlášeny v roce 2019.
První aktivity nové platformy
V letošním roce již Škodovka v rámci programu Nové Boleslavsko realizovala první projekty se zaměřením na bezpečnost, kvalitu života a vzdělávání, když darovala celkem šest vozidel městské policii, zdravotnické záchranné službě a autoškolám. Přislíbila rovněž příspěvek ve výši 13,5 milionů Kč na zajištění prevence ve formě rozšíření městského kamerového systému a pořízení vybavení pro strážníky, a příspěvek čtyř milionů Kč na vybavení Klaudiánovy nemocnice.
Text a foto bb (13.12.2018)