Brambor se letos sklidí méně než v loňském roce

Podle posledního letošního odhadu sklizně k 15. září je úroda obilovin po započítání kukuřice téměř na stejné úrovni jako v loňském roce (-0,6 %). Meziročně více se sklidilo řepky (+12,7 %), sóji (+27,9 %) a slunečnice (+8,9 %), naproti tomu je odhad sklizně máku téměř o třetinu nižší (-30,8 %). Také očekávaná úroda brambor a cukrovky je nižší (-8,6 %, resp. -11,2 %) a méně se sklidí i kukuřice na zeleno a siláž (-9,3 %).
„Celková letošní sklizeň obilovin včetně kukuřice na zrno převyšuje pětiletý průměr o šest procent. Přesahuje 8 milionů tun a je podobná jako v loňském roce. Díky rozšíření osevních ploch se sklidilo více základních obilovin, naopak kukuřice bude méně. Podobně jako v předchozích letech je produkce obilí řádově o třetinu vyšší než jeho dlouhodobá domácí spotřeba,“ říká Radek Matějka, ředitel odboru statistiky zemědělství a lesnictví, průmyslu, stavebnictví a energetiky ČSÚ.
Podle posledního letošního odhadu sklizně k 15. září se sklidilo 8 167 tis. tun obilovin včetně kukuřice, téměř stejně jako v loňském roce (-0,6 %). Zatímco odhad potvrzuje meziročně vyšší úrodu základních obilovin 7 563 tis. tun (+4,7 %), sklizeň kukuřice na zrno 604 tis. tun je výrazně nižší (-38,9 %).
„Letošní sklizeň brambor komplikuje deštivé počasí. Úroda bude ve srovnání s loňským rokem asi o devět procent nižší. Důvodem je úbytek ploch i nižší hektarový výnos způsobený suchým počasím v průběhu vegetace,“ uvedla Dagmar Lhotská z oddělení statistiky zemědělství a lesnictví ČSÚ.
Očekávaná úroda okopanin bude meziročně nižší. Brambor se sklidí 614 tis. tun (-8,6 %) a cukrovky 3 682 tis. tun (-11,2 %).
Letos se dařilo řepce, díky meziročně vyšším výnosům se sklidilo 1 156 tis. tun (+12,7 %). V důsledku výrazného rozšíření osevních ploch vzroste produkce sóji (66 tis. tun, +27,9 %) a slunečnice (57 tis. tun, +8,9 %). Naproti tomu sklizeň máku 21 tis. tun je kvůli propadu osevních ploch o třetinu nižší (-30,8 %).
Očekávaná sklizeň pícnin je nižší než ta loňská, kukuřice na zeleno a siláž se sklidí 7 646 tis. tun (-9,3 %), vojtěšky 479 tis. tun (-17,9 %) a jetele lučního 345 tis. tun (−15,3 %).
Detailnější informace o odhadech sklizní zemědělských plodin naleznete v doplňující informaci k RI Odhady sklizně - září. (14.10.2022)