Braunova trubice

 

Přístroj důležitý zejména v televizi, k odchylování elektronového paprsku magnetickým polem, sestrojil r. 1897 něm. fyzik Braun.