Břitva

 

Je známa již z doby kamenné, pazourková. V době bronzové se hotovily ve stř. Evropě s ostřím srpovitým, v sev. Evropě s ostřím rovným. V době železné se objevily i železné b., v době římské b. sklápěcí.