Bronzová doba

 

Znalost bronzu a jeho techniky byla podmíněna znalostí a užíváním mědi; kdežto nejstarší pozůstatky doby měděné pocházejí ze staroegyptských hrobů 5. tis. př. Kr., jsou nejstarší nálezy předmětů bronzových mladší o 2 tisíciletí. Podle všech známek se bronz objevuje v Mezopotámii a v Egyptě někdy kol r. 3000 př. Kr., ve střední Evropě dokonce teprve kol r. 1900 př. Kr., a podobá se pravdě, že bronzové předměty z té doby nejsou původu místního, nýbrž že byly dovezeny Féničany nebo Mykénci. Umění připravovat bronz se patrně objevilo v různých zemích v různé době zcela samostatně, a někde bronzovou dobu vůbec neměli (např. některé černošské kmeny). Evropská bronzová doba (1900-1000 př. Kr.) se dělívá – podle tvaru bronzových předmětů – v údobí nejstarší (1900-1700), ve starší (1700-1600), střední (1600 až 1200) a mladší (1200-1000); v tomto údobí ustupují kované předměty bronzové předmětům litým.