Brusle

 

Jsou známy z pravěku, byly hotoveny z kostí, na spodu uhlazeny a na jednom konci provrtány, aby se mohly přichytit k noze. Roku 1829 si dal patentovat J. Cobbing brusle dřevěné se čtyřmi železnými postranními přidržovaly, které se k noze přitáhly šroubem vzadu na b. V pol. 19. stol. se objevují b. železné.