Brýle

 

Ježto čočky jsou známy z dávného starověku, nelze spojení jich v b. pokládat za nějaký vynález, aspoň ne vynález určitého jedince. Nejstarší zmínka o b. je z konce 13. století z Itálie. Vynalezl prý je Ital Salvino degli Armati, jak se soudilo podle nápisu na jeho náhrobku, v němž byl označen jako „inventore degli occhiali“, prokázalo se však, že tento nápis je pozdější padělek. Za druhého vynálezce b. je pokládán italský dominikán A. de Spina, ale postačitelného důkazu pro toto tvrzení není. Zprvu měly brýle železné obroučky spojené můstkem ze dvou částí otočných kol nýtku uprostřed, takže se mohly na sebe sklopit. Někdy poč. 15. století se můstek hotovil z jednoho kusu a b. se mohly posadit na nos.