Brzdy

 

Pokud je známo, vyskytují se první b. v hornictví, na těžném stroji. Nejstarší známé vyobrazení této b. je v Agricolově spisu: Dvanáctero knih o horn. a hutn. (1556); kotouč těž. stroje je brzděn trámcem v podobě páky jednoramenné. Vozové brzdy – nejstarší zmínka o vozové b. je z Anglie z r. 1676; je to prostý špalík přitlačovaný vahou člověka (užívalo se nejvíce u vozíků s uhlím). Někdy v první pol. 18. století se objevují v Anglii špalíkové b. pákové, brzdný špalík je přitlačován jednoramennou pákou lidskou silou; r. 1734 sestrojil R. Allen přitlačování mechanické; r. 1795 sestrojil le Caan špal. brzdu, která začala fungovat, klesla-li voj (padl-li např. kůň). Vřetenové b. špal., užívané nyní se objevily v Anglii v 30. letech 19. století, vzorem jim byla železniční brzda G. Stevensona (z r. 1831). Železniční brzdy – nejstarší jsou jednoduché špalíkové pákové, přitlačované vahou brzdaře. R. 1831 sestrojil G. Stephenson pákovou brzdu vřetenovou (užívanou posud na nákl. vlacích). V touž dobu se objevují b. s převodem ozubenými koly. Průběžné samočinné brzdy - záhy se ukázala potřeba brzdit najednou celý vlak. První takové brzdy byly naražedlové, tj. spojené s naražedly (nárazníky). První sestrojil r. 1832 G. Stephenson. R. 1852 sestrojil Newall průběžnou brzdu táhlovou-pružinovou; r. 1862 Clark průb. b. řetězovou. Parní brzdy – r. 1833 užil R. Stephenson k brzdění parního válce; r. 1836 A. Booth užil p. válce jako brzdného kompresoru. Elektromagnetické brzdy – první sestrojil r. 1840 Grower; r. 1850 Amgerger, r. 1856 Achard; zlepšili roku 1882 W. Siemens a Edison. Sáňové brzdy kolejnicové, tj. brzdy přitlačované ke kolejnicím, první navrhl r. 1847 Laignel. Závažové brzdy – brzdící rychle vymrštěním závaží, první sestr. r. 1847 Exter; zlepšil r. 1853 Newall. Vakuové brzdy – navrhovali již r. 1847 J. Nasmyth a Ch. May. Četné konstrukce: r. 1854 Andraud; 1860 Martin a Dutrambai; 1872 Smith, zlepšil r. 1876 Hardy; první samočinnou v. b. sestr. r. 1879 Aspinall. Tlakové brzdy (pneumatické) – první sestr. r. 1860 Mc Innes, další konstr.: 1864 Kendall, 1869-78 Westinghouse; dvojkomorovou r. 1880 Carpenter; r. 1892 brzda Kunze-Knorrova.