Budování vysokorychlostních sítí elektronických komunikací včetně sítí 5G se zjednoduší

Na návrh Ministerstva průmyslu a obchodu ministři na vládním jednání přijali Akční plán 2.0. Má zjednodušit, zrychlit a zlevnit budování vysokorychlostních sítí elektronických komunikací včetně 5G sítí.
Opatření uvedená v Akčním plánu 2.0 se týkají koordinace výstavby liniových staveb, věcných břemen, vnitřních komunikačních vedení v obytných budovách, rádiových kmitočtů nebo technických profesí.
„Podpořit rozvoj vysokorychlostních sítí pro elektronickou komunikaci je v zájmu široké veřejnosti. Tyto sítě jsou totiž nezbytným předpokladem nových obchodních modelů, většího využívání pokrokových technologií, inovativních služeb a aplikací souvisejících například s umělou inteligencí. Vysokorychlostní sítě jsou důležité také v souvislosti s cloudovými řešeními, internetem věcí, analýzou big dat apod.,“ říká vicepremiér a ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček a dodává: „Akční plán tak obsahuje i konkrétní termíny realizace jednotlivých opatření. Předpokladem úspěchu plánu přitom je pečlivá koordinace všech činností včetně přípravy potřebných legislativních změn. Opatření jsou totiž průřezová, tedy jdou napříč celým hospodářstvím, veřejnou správou i soukromým sektorem.“     
Spolehlivá a kvalitní vysokokapacitní infrastruktura elektronických komunikací v České republice podpoří Průmysl 4.0 a koncept chytrých měst, tedy Smart Cities. Jde víceméně o nutnost v souvislosti s rozvojem digitální ekonomiky a informační společnosti jako takové. Při zavádění vysokorychlostních sítí je třeba zohlednit i regionální specifika. Mimo jiné fakt, že existují oblasti s nízkou ekonomickou atraktivitou, často řídce osídlené malé obce. V nich zpravidla nefunguje klasický byznysový model, i zde lidé mají samozřejmě nárok a očekávají moderní služby 21. století. Bez nich se totiž stěhují jinam a venkov se tak vylidňuje. 
Faktem, že Akční plán 2.0 schválil vládní kabinet, Ministerstvo průmyslu a obchodu plní programové prohlášení vlády. Naplňuje se tak rovněž Inovační strategie 2019 – 2030 a dochází tak postupně k tomu, že se Česká republika skutečně stává zemí pro budoucnost. V duchu národní hospodářské vize a značky Czech Republic: The Country for the Future. (6.11.2019)