Bunsenův hořák

 

Sestrojil r. 1866 něm. chemik W. von Bunsen.