Bureau Veritas Services má nového výkonného ředitele. Je jím Simon Palupčík

Společnost Bureau Veritas Services má od 1. ledna 2020 nového výkonného ředitele. Do funkce nastoupil Simon Palupčík, který povede divize IVS a HSE. Jmenování Simona Palupčíka je součástí strukturální změny ve společnosti Bureau Veritas, která se počátkem letošního roku rozdělila na dvě firmy – Bureau Veritas Services a Bureau Veritas Certifikace. Důvodem pro toto opatření byla změna akreditačních pravidel v oboru inspekcí a certifikací na úrovni EU.
Simon Palupčík posílí poradenské služby a školící aktivity
„Po rozštěpení společnosti chceme posílit naše poradenské služby a školící aktivity v oblastech, kde nás dosavadní pravidla hodně omezovala. Nadále se chceme věnovat problematice bezpečnosti práce, požární ochraně a revizím vyhrazených technických zařízení v průmyslových firmách. Velký potenciál vidíme také ve facility managementu, projektovém managementu, technickému dozoru a „cost managementu“ v rámci investičních akcí. Coby výkonný ředitel budu zodpovědný za rozvoj komplexní nabídky služeb pro tyto oblasti jak v České, tak i Slovenské republice,“ přibližuje Simon Palupčík z Bureau Veritas Services.
Profil Simona Palupčíka
Simon Palupčík  pracuje ve společnosti Bureau Veritas od roku 2016. Do konce roku 2019 působil na pozici ředitele divize HSE&IVS pro Českou a Slovenskou republiku, kde byl odpovědný za veškeré provozní, technické, finanční a obchodní činnosti divize, za její řízení, vedení pracovníků a komunikaci s klienty. Vystudoval Fakultu strojní na Vysoké škole báňské – Technické univerzitě v Ostravě a dále pak Sheffield Hallam Universitu (MBA). Od roku 2003 působil na manažerských pozicích v oblasti poskytování služeb certifikace, inspekce a testování. (22.1.2020)