Cardanův závěs

Zařízení k udržení předmětu v rovnováze, ať svislé n. vodorovné; skládá se ze tří kruhů: vnější je pevný, v něm je čepy uložen kruh druhý a v tom dvěma čepy kruh třetí nesoucí předmět, při čemž osa čepu kruhu nejvnitřnějšího je kolmá na osu čepu druhého vnitřního kruhu. I tento mechanismus se přisuzuje C-ovi neprávem. Zná jej již Filon Byzantský kol. r. 230 př. Kr. Setkáváme se s ním i v technických rukopisech středověkých (Villardově kol r. 1245 a Kyeserově kol r. 1405). Leonardo da Vinci jej navrhuje pro zavěšení kompasu (kol r. 1500). G. Branca navrhuje ve své knize Le Machine (1629) C. závěs k zavěšení odpočívadla vozu.