Časopis Jaderná energie/Jadrová energia v modernizované podobě navazuje na svého odborného předchůdce

Na konci roku 2019 převzala společnost Centrum výzkumu Řež od Státního úřadu pro jadernou bezpečnost štafetu vydavatelství časopisu „Jaderná energie/Jadrová energia“. Jedná se o modernizovanou podobu původního recenzovaného titulu, který odborníci a fanoušci jádra v Čechách a na Slovensku znají pod názvem „Bezpečnost jaderné energie/Bezpečnosť jadrovej energie“. Druhým spoluvydavatelem časopisu zůstává Úrad jadrového dozoru SR.
První číslo časopisu s novým názvem a s novou grafickou úpravou vyšlo v lednu 2020. Časopis je i nadále recenzovaný a pokračuje v zaměření na problematiku zajištění všeobecné jaderné bezpečnosti a radiační ochrany s důrazem na ochranu životního prostředí, zdraví profesionálních pracovníků a obyvatelstva. Jeho důležitou součástí rovněž zůstává prezentace výsledků výzkumu v oblasti jaderné techniky, vývoje metod, přístrojů a zařízení. Nově by měly přibýt informace z oboru mírového využívání jaderné energie. Časopis je psaný v českém a slovenském jazyce, vědecké a odborné články, abstrakty a anotace jsou i v anglickém jazyce.
Časopis vychází čtyřikrát ročně nákladem 400 výtisků. Nově ho lze také získat v elektronické podobě, která je volně dostupná na adrese https://jadernaenergie.online/