Čelíme 30 let po revoluci krizi liberální demokracie?

K výročí revolučních událostí roku 1989 se dnes vztahujeme úplně jinak než před 10 nebo 20 lety. Hovoří se o promarněných příležitostech a globální krizi liberálních demokracií. Je pro současný svět stále relevantní odkaz roku 1989? Přežívají jeho ideje? A jaký je význam rozpadu bipolárního světa z globálního hlediska? I těmto otázkám se věnovali účastníci třídenní mezinárodní konference Demokratická revoluce 1989 – třicet let poté. Konala se od 6. do 8. 11. v Senátu Parlamentu ČR.
Konferenci, kterou pořádal předseda senátu Jaroslav Kubera ve spolupráci s Ústavem pro soudobé dějiny AV ČR a Ústavem pro studium totalitních režimů, zahájila předsedkyně Akademie věd ČR Eva Zažímalová osobní vzpomínkou na podzim 1989. „Bylo cítit, že se situace mění, že se lidé přestávají bát. Přesto jsme nevěděli, jestli skutečně může dojít ke změně, zprvu jsme vše sledovali s údivem, pak s velkým nadšením,“ řekla Eva Zažímalová. Podle ní je důležité připomínat celou trajektorii vývoje včetně předchozích událostí po roce 1968 a uvědomovat si, že svoboda není samozřejmostí a je pevně spjata s odpovědností.
Konference začala úvodním panelem nazvaným Od krize komunistické diktatury ke krizi liberální demokracie (1989–2019). Maďarská socioložka Ágnes Gagyi zmiňovala v této souvislosti velkou sociální polarizaci, k níž po roce 1989 v některých zemích východní Evropy došlo. Slovenská politoložka Dagmar Kusá pak popsala rozčarování, které cítí Slováci ze současného státu prorostlého mafiánskými vztahy. Průzkumy veřejného mínění jak na Slovensku, tak v Česku pak dosvědčují, že se skutečně nemalá část obyvatelstva necítí v současném světě dobře a vzpomíná na předlistopadové časy s nostalgií.
Jenže děje se současná eroze liberální demokracie navzdory ideálům sametové revoluce, anebo je logickým důsledkem celého třicetiletého vývoje? Například zapojení oligarchů do politiky: je specifikem východní Evropy a dědictvím komunistické minulosti, anebo jde o trend, který pozorujeme i v západní Evropě a Spojených státech? „Jsou tendence dávat do souvislosti současný stav s tím, co u nás bylo před 30 lety, jenže ono to možná souvisí jen okrajově. Daleko spíše jde o to, že jsme se připojili ke globálnímu systému, který je teď v krizi,“ řekl politolog Pavel Barša.
Rok 1989 z globální perspektivy
Cílem třídenní konference je co nejvíce otevřít perspektivu pohledu na osmdesátý devátý, neomezit se jen na český, případně slovenský kontext. Mezi mluvčími byli proto například historik David Pristland z Oxfordu nebo historici James Mark a Ljubica Spaskovska z univerzity v Exeteru (a mnozí další).
„Je jasné, že pohledy jsou úplně jiné. Míváme tendenci zkoumat hlavně interakci východ-západ, ale globální pohled je velmi důležitý, například pro chudé země globálního jihu (dříve označované jako země třetího světa, pozn. redakce) znamenal rok 89 často spíše katastrofu než něco pozitivního, protože přestaly těžit výhody z bipolárního rozdělení světa,“ zmínil Michal Kopeček z Ústavu pro soudobé dějiny AV ČR. (10.11.2019)