Celková důvěra v ekonomiku se meziměsíčně výrazně zvýšila

Souhrnný indikátor důvěry (indikátor ekonomického sentimentu), vyjádřený bazickým indexem, oproti červnu vzrostl o 9,5 bodu na hodnotu 86,7. Indikátor důvěry podnikatelů zaznamenal nejvyšší meziměsíční růst od počátku sledování, když vzrostl o 10,9 bodu na hodnotu 84,7. Indikátor důvěry spotřebitelů se zvýšil o 2,7 bodu na  hodnotu 96,0. V meziročním srovnání jsou ale souhrnný indikátor, podnikatelský indikátor a indikátor důvěry spotřebitelů stále výrazně nižší.
Důvěra podnikatelů v průmyslu se meziměsíčně výrazně zvýšila. Indikátor důvěry vzrostl o 19,8  bodu (nejvíce od počátku sledování) na hodnotu 89,8. Ve srovnání s červnem se výrazně snížil podíl podnikatelů hodnotících svou současnou celkovou poptávku jako nedostatečnou. Stav zásob hotových výrobků meziměsíčně poklesl. V červenci se výrazně zvýšil podíl podnikatelů očekávajících růst výrobní činnosti v následujících třech měsících. Meziměsíčně výrazně vzrostl i podíl podnikatelů očekávajících zlepšení své ekonomické situace v příštích třech i šesti měsících. Hlavní bariérou růstu produkce je nedostatečná poptávka, kterou uvedla více než polovina respondentů. Oproti červenci 2019 je ovšem důvěra v průmyslu stále nižší.
Po výrazném poklesu v minulém čtvrtletí se využití výrobních kapacit podniků ve  zpracovatelském průmyslu v červenci zvýšilo na 76,2 %, což je ale stále hluboko pod průměrem. Podnikatelé odhadují zajištění práce zakázkami na 12,1 měsíce, což je více než v předchozím čtvrtletí.
V odvětví stavebnictví se důvěra v ekonomiku meziměsíčně mírně zvýšila. Indikátor důvěry vzrostl o 0,6 bodu na hodnotu 103,0. Poptávka po stavebních pracích se oproti červnu mírně zvýšila, i když stále převažovali podnikatelé hodnotící celkovou poptávku jako nedostatečnou. Podnikatelé ve stavebnictví očekávají pro  období příštích tří měsíců neměnnost stávajícího počtu zaměstnanců. Hlavními bariérami růstu produkce zůstávají podobně jako v předchozím čtvrtletí nedostatek zaměstnanců (uvedlo přibližně 37 % respondentů) a  nedostatečná poptávka (uvedlo přibližně 22 % respondentů). V meziročním srovnání je důvěra ve stavebnictví nižší.
V odvětví obchodu se důvěra ve srovnání s červnem snížila. Indikátor důvěry poklesl o 2,6 bodu na hodnotu 89,5. Podnikatelé v obchodě zhodnotili celkovou ekonomickou situaci hůře než v  červnu. Stav zásob zboží na skladech se v prvním prázdninovém měsíci zvýšil. Podíl podniků, které pro období příštích tří měsíců očekávají zlepšení své ekonomické situace, se v červenci zvýšil. Ve srovnání se stejným měsícem loňského roku je důvěra v obchodě také nižší.
Důvěra podnikatelů ve vybraných odvětvích služeb (vč. bankovního sektoru) se podruhé v řadě zvýšila. Indikátor důvěry vzrostl o 4,8 bodu na hodnotu 77,0. Hodnocení celkové ekonomické situace se sice meziměsíčně mírně snížilo, ale podíl respondentů negativně hodnotících současnou celkovou poptávku výrazně poklesl. Očekávání poptávky v sektoru služeb se pro  období příštích tří měsíců výrazně zvýšila. Nejvíce podnikatelů (téměř 30 %) vnímalo jako hlavní bariéru růstu nedostatečnou poptávku. Přibližně 27 % respondentů uvádí, že nemá žádné bariéry a 26 % respondentů uvádí skupinu blíže nespecifikovaných překážek. V meziročním srovnání je ale důvěra ve vybraných službách stále nižší.
Mezi spotřebiteli se v červenci důvěra meziměsíčně zvýšila. Indikátor důvěry vzrostl o 2,7 bodu na hodnotu 96,0. Obavy ze zhoršení celkové ekonomické situace byly meziměsíčně mírně nižší. Obavy spotřebitelů ze zhoršení jejich vlastní finanční situace se mírně zvýšily. Úmysl spořit se meziměsíčně zvýšil. Obavy z růstu cen se oproti červnu snížily. V červenci dále výrazně převládal počet spotřebitelů, kteří se obávali růstu nezaměstnanosti v následujících dvanácti měsících. V meziročním srovnání je důvěra spotřebitelů stále nižší. (24.7.2020)