Celkový optimismus na trhu práce pokračuje, ale poptávka velkých firem již není tak extrémní

Začátek roku bývá ve znamení nejvyšší nezaměstnanosti, výsledky průzkumu „ManpowerGroup Index trhu práce“ pro 
1. čtvrtletí ale ukazují stále nadprůměrný optimismus zaměstnavatelů.
 
Společnost ManpowerGroup Česká republika zveřejnila výsledky průzkumu ManpowerGroup Index trhu práce pro první čtvrtletí roku 2019.
V rámci průzkumu ManpowerGroup Index trhu práce pro první čtvrtletí 2019 byla všem účastníkům vybraného reprezentativního vzorku 750 zaměstnavatelů v ČR položena otázka: „Jak očekáváte, že se změní celkový počet zaměstnanců ve vaší společnosti v následujícím čtvrtletí do konce března 2019 v porovnání s aktuálním čtvrtletím?“
ManpowerGroup má pro Českou republiku k dispozici i sezonně očištěná data SAD (jelikož průzkum v ČR se provádí již více než pět let), která eliminují dopad sezonních výkyvů v datech týkajících se náborových aktivit. Tisková zpráva uvádí všechna data sezonně neočištěná.
Zaměstnavatelé v České republice hlásí pro první čtvrtletí 2019 tradičně nižší náborové plány, nicméně ve srovnání s předchozími lety jsou nadprůměrné. 4 % zaměstnavatelů očekávají nárůst počtu pracovních sil, 2 % předpovídají snížení počtu pracovních sil a 92 % zaměstnavatelů nepředpokládají žádné změny. Na základě těchto údajů vykazuje Čistý index trhu práce pro Českou republiku pro první čtvrtletí 2019 hodnotu +2 % a 4 % po sezónním očištění.
V lednu očekáváme nejvyšší nezaměstnanost v roce, ale to neznamená, že přijde nějaké hromadné propouštění. Jedná se především o pohyb sezónních pracovníků a částečně i administrativní důvody, jako je konec smluv na dobu určitou a ukončování živností. Tyto lidi trh práce velmi rychle absorbuje, protože je v nabídce mnoho příležitostí například ve zpracovatelském průmyslu, kde se po Vánocích rozjíždí výroba, nebo v sektoru služeb, kde se od listopadu odkládají nábory na nový rok. Dobrá ekonomická situace se projevila v posledních letech i tak, že sezónní výkyvy v nezaměstnanosti jsou minimální,“ řekla Jaroslava Rezlerová, generální ředitelka ManpowerGroup ČR.
Porovnání organizací podle velikosti
Zaměstnavatelé všech velikostí očekávají nárůst počtu pracovních sil. Zatímco malé a střední podniky pokračují v nárůstu optimismu, u velkých společností nad 250 zaměstnanců pozorujeme již rok pozvolný pokles optimismu, který byl na počátku roku 2018 extrémní. Aktuálně 31 % velkých firem plánuje pokračovat v náborech a 6 % bude snižovat počty zaměstnanců.
Porovnání dle odvětví
Zaměstnavatelé v šesti z 10 odvětví předpovídají pro nadcházející čtvrtletí zvyšování počtu zaměstnanců. Nejsilnější optimismus zaznamenal průzkum u zaměstnavatelů ve Stavebnictví, kde i přes nízkou sezónu pokračují pozitivní náborové plány s Čistým indexem trhu práce +11 %, následované odvětvím Výroba a rozvod elektřiny, plynu a vody s Indexem +9 %. Zpracovatelský průmysl očekává náborové aktivity s Indexem +5 % a Velkoobchod a maloobchod +4 %. Naopak převažující pesimismus v náborech pozorujeme v odvětví Zemědělství, myslivost, lesnictví a rybolov s Indexem -8 % a Ubytování a stravování s Indexem - 4 %.  
Regionální srovnání v rámci ČR
Zaměstnavatelé ve dvou ze tří regionů očekávají v příštím čtvrtletí nárůst počtu pracovních sil. Nejsilnější náborové plány hlásí Praha s Čistým indexem trhu práce +4 %, skromnější náborové plány Čechy s Indexem +3 %, Morava zůstává stabilní. V porovnání s předchozím čtvrtletím zaměstnavatelé na Moravě vykazují zhoršení náborového prostředí o 6 procentních bodů, v Čechách o 4 a v Praze o 1 procentní bod.
Globální pohled
Výsledky ukazují, že zaměstnavatelé ve 43 ze 44 zemí a oblastí plánují v nadcházejícím čtvrtletí zvýšit počet pracovních sil. V porovnání s předchozím čtvrtletím náborové plány pro první čtvrtletí posílily v 16 ze 44 zemí a oblastí, oslabily ve 23 a zůstaly beze změny v pěti. Ve srovnání se stejným obdobím předchozího roku je náborové prostředí příznivější v 21 zemích, oslabilo ve 20 a zůstalo beze změny ve dvou. ** Nejsilnější náborové prostředí z globálního hlediska hlásí Japonsko, Tchaj-wan, Spojené státy, Slovinsko, Řecko a Hongkong, zatímco nejslabší předpověď přichází z Argentiny, Švýcarska, Itálie, Panamy a Španělska. 
Další výsledky průzkumu ManpowerGroup Index trhu práce budou zveřejněny 12. března 2019. Více na https://www.manpowergroup.cz/pruzkumy/manpower-index-trhu-prace-q1-2019/ (10.12.2018)