Celníci vybrali oproti roku 2017 téměř o 6 miliard více

Celní správa ČR evidovala ke konci minulého roku na svých účtech příjmy v celkové výši 170,5 mld. Kč. Tato částka zahrnuje výnosy ze spotřebních daní, cla a daně z přidané hodnoty při dovozu, výnosy z dělené správy, ekologických daní a správních poplatků.
Nejvyšší podíl na těchto příjmech vykazuje inkaso vnitrostátní spotřební daně 96,9 %, které činí 165,2 miliard. Oproti loňskému roku je vyšší o 4,4 miliardy korun, tj. o 2,8 %.
Výběr spotřební daně u tabákových výrobků činil 58,8 miliard korun – tedy o 2,6 miliard více než v uplynulém roce, u lihu vyinkasovali celníci 7,9 miliard.
Při dovozu zboží ze třetích zemí celníci vybrali poplatky (clo, DHP, SPD) ve výši 2 miliard korun.
Pracovníci dohledu za uplynulý rok uskutečnili 11 080 kontrol dodržování zákona o evidenci tržeb a v 17,29 % zjistili porušení. Nejčastěji se jednalo o nevystavení účtenky, nezaslání údajů do systému či opomenutí umístit informační oznámení. Ve správním řízení bylo pravomocně rozhodnuto o více než tisíci šesti stech přestupcích a uloženy pokuty za patnáct a půl milionů korun. V deseti případech došlo k uzavření provozovny.
Při kontrolní činnosti systému elektronického mýtného bylo v minulém roce zjištěno 22 335 porušení a uloženo téměř 21 milionů korun v blokových pokutách. V téměř patnácti tisících případech časového zpoplatnění celníci zjistili porušení právních předpisů a uložili 16,3 milionů korun v blokových pokutách.
Hodnota padělků a nedovolených napodobenin v cenách originálu, které byly odhaleny celní správou v oblasti porušování práva duševního vlastnictví, činila v loňském roce přes tři sta šedesát čtyři milionů korun. Celníci zajistili přes tři sta sedmdesát tisíc kusů padělků. (GŘC, 18.1.2019)