Celníky zadržený odpad putoval zpět do Německa

Celníci na západě Čech se v první polovině listopadu zapojili do celorepublikové akce PLAST a v několika případech zjistili porušení podmínek pro přepravu přeshraničního odpadu.
Hlídky mobilního dohledu Celního úřadu pro Plzeňský kraj monitorovaly v rámci této akce bývalé hraniční přechody v Rozvadově a Folmavě.  Ve velmi krátkém časovém rozmezí zajistily devět nákladních vozidel převážející celkem cca 200 t odpadu. Převážně se jednalo o směsný odpad (směs plastu, papíru, textilu, pryže, skla), který byl dle dokumentace deklarován jako čistý plast či pryž. Jednalo se tedy o rozpor mezi převáženým druhem odpadu a údajích uvedených v průvodních dokladech. V osmi případech odpad pocházel z Německa a určen byl do Polska a v jednom případě do Bulharska.
Celníci vozidla odstavili a podněty k šetření předali Ministerstvu životního prostředí ČR a České inspekci životního prostředí. Již v 5 případech bylo potvrzeno porušení zákona a odpad putoval zpět do země odeslání. (22.11.2019)