Celý svět sleduje český výzkum přírodních pesticidů

Ekologické pesticidy, využívání extraktů rostlin k ochraně před škůdci, pivo s adaptogeny - to je jen zlomek výsledků vědecké práce doktora Romana Pavely. Vědec z Výzkumného ústavu rostlinné výroby, v.v.i. v Praze slaví významný úspěch - byl zařazen do seznamu nejcitovanějších vědců světa - Highly Cited Researchers. Vysoce očekávaný přehled zveřejnila 19. listopadu 2019 americká společnost Clarivate Analytics, na základě analýzy publikací za předchozí desetileté období podle databáze Web of Science. Aktuální přehled uvádí 6 216 vědců z 21 výzkumných oblastí z celého světa a dostane se do něj pouze jedno procento vědecké obce. Najdeme mezi nimi i 23 laureátů Nobelovy ceny. Doktor Roman Pavela u nás přispěl k rozvoji ekologického zemědělství. Vede tým Sekundární metabolity rostlin v ochraně plodin, se kterým hledá nové látky z rostlin a zkoumá jejich účinky proti chorobám a škůdcům. Díky tomu u nás vzniklo nové výrobní odvětví - výroba botanických pesticidů. "Mým oborem jsou biologicky aktivní látky a jejich využití nejen v environmentálně bezpečné ochraně rostlin, ale také ve vývoji přípravků proti významným přenašečům onemocnění, jako jsou komáři či klíšťata," objasňuje Pavela. V roce 2013 byl oceněn cenou Česká hlava v kategorii Cena Ministra životního prostředí ČR za implementaci přípravku vyvinutého z extraktu indické léčivé rostliny, který má prokazatelně pozitivní vliv na životní prostředí. V seznamu nejcitovanějších vědců není jediným Čechem - uvedeno je ještě 14 vědců z našich výzkumných institucí či univerzit.
A co na vlastní úspěch říká sám doktor Pavela? "Je to pro mě velká pocta, která ale nepatří jen mně, ale celému mému týmu, bez kterého by tolik práce nebylo možné udělat. Pro vědce je toto ocenění velmi důležité, protože ukazuje na kvalitu jeho práce. Pokud nejsou vědecké publikace citovány, znamená to, že nezaujmou, nebo ukazují na špatný směr výzkumu. Pokud jsou citovány hodně, naopak to ukazuje na vysokou kvalitu takových prací, a to že významně přispěly k rozvoji daného oboru." Kromě samotného výzkumu a hojné citovanosti je hrdý především na vysokou úspěšnost zavádění výsledků výzkumu do praxe. "Za to může velmi dobrá a úzká spolupráce se soukromými výrobci, jako je Agro CS, a.s., Ing. Pavel Cvrček, s.r.o. či třeba Pivovar Kamenice. Chtěl bych také hlavně poděkovat poskytovatelům finanční podpory - Technologické agentuře ČR a Národní agentuře pro zemědělský výzkum, že tento směr výzkumu podporují projekty, protože bez peněz by tento výzkum nebyl možný," zmiňuje Pavela významný faktor.
Ředitel VÚRV, Jiban Kumar, je na ocenění vědce hrdý a dodává: "Úspěch našeho kolegy je vizitkou jeho dlouholeté a cílevědomé práce, která má velký společenský přínos. Toto dokazuje, že i resortní výzkum mimo sféru akademie věd a univerzit může vytvářet excelentní výsledky s mimořádným ohlasem ve světě."
V seznamu nejcitovanějších vědců dlouhodobě dominují vědci ze Spojených států amerických s 2737 zástupci, následuje Čína s 636 zástupci. A jak jsou na tom naše sousední státy? Například Německo má v seznamu uvedeno 327 vědců, Slovensko je zastoupeno profesorem Michalem Fečkanem z bratislavské Univerzity Komenského. (25.11.2019)