Cement

Byl znám již Římanům. Mísili vápno s moučkou ze slabě pálených cihel nebo s práškovitou puzzolanou. Tato malta pod vodou tvrdla. R. 1756 zjistil anglický inženýr J. Smeaton, že hlinitanová vápna dávají maltu hydraulickou (pod vodou tvrdnoucí). R. 1796 vyrobil na základě tohoto objevu Angličan Parker cement zvaný románský. R. 1813 konal Francouz Vicat četné pokusy s přidáváním různých hlín v různém poměru k hlášenému vápnu a potom směsi ty pálil. R. 1822 vyrábí Frost tzv. britský cement, a r. 1824 zednický mistr Aspdin z Leedsu vyrobil c. tím, že smísil ve stejném poměru hašené vápno s hlínou, rozmíchal vodou, kaši dal uschnout a potom vypálil, na konec pak rozemlel na prach. Tento výrobek nazval c. portlandským, poněvadž barvou připomínal portlandský kámen; do skutečného portlandského cementu měl ještě daleko. Ten se začal vyrábět až koncem 20. let. Jeho výrobu velmi technicky zlepšil J. C. Johnson r. 1848.