Cenné dokumenty v ojedinělé knihovně

Technická knihovna Vojenského technického ústavu, s. p. je unikátní nejen svojí historií, ale také knihovními fondy. Navazuje na předchůdce VTÚ, a to Vojenský vzduchoplavecký ústav studijní, který vznikl v roce 1922 a při svém založení dostal od tehdejšího Ministerstva národní obrany 109 knih, které se staly základem knihovny.
Svými fondy, knihovnickou a další vědecko-informační činností slouží přednostně zaměstnancům státního podniku VTÚ pro získávání odborných informací pro řešení projektů a pro jejich další odborný růst a dále uživatelům z řad veřejnosti. Je evidována v Centrálním adresáři knihoven a informačních institucí v České republice pod č. ABC093.
Profilem fondů, vyvíjenou činností a zaměřením poskytovaných služeb má charakter odborné podnikové knihovny. Disponuje více jak osmi tisíci publikacemi, z nichž je zhruba 3 000 knih a 2 000 zpráv z výzkumu, vývoje a zkoušek. Dále se zde nacházejí odborné brožury, sborníky, skripta, letecké předpisy, normativní dokumenty (tj. technické normy a české obranné standardy), zahraniční materiály, vojenské předpisy a pomůcky v ruském jazyce, prospekty, katalogy a časopisy. Všechny dokumenty jsou uloženy v tištěné podobě, na CD ROM a DVD.
V letech 1998 – 1999 proběhla v prostorách technické knihovny rekonstrukce, včetně vybavení barevnou tiskárnou a připojením k internetu. Součástí knihovny je studovna určená k prezenční výpůjčce publikací.
V knihovně jsou uloženy velmi cenné dokumenty o dílčích projektech obranného výzkumu a vývoje. Jako příklad lze uvést zprávy z vývoje a zkoušek systému letounu L-39 MS, dále provozní dokumentaci k letounu L-159 a L-159T1, expertizy leteckých nehod, a to od roku 1967 nebo komplexní integrovaný systém zabezpečení a řízení letového provozu.
Nelze nevzpomenout i další aktivity, za kterými technická knihovna stojí. Jsou to překlady a příspěvky k vojenské letecké terminologii, databáze publikací na portálu, aktualizace leteckých informačních příruček a vojenských leteckých informačních příruček, péče o knihovní fond, objednávání knih a norem z tuzemska i zahraničí, distribuce časopisů, sledování nově vydaných norem, tisk a distribuce požadavků na normy, aktualizace seznamu certifikátů na portále a v neposledním případě i spolupráce s Národním distribučním střediskem NATO. (24.9.2018)