Cenové ráje alkoholu a masa v zemích osmadvacítky

Cenově nejdostupnější alkoholické nápoje v rámci Evropské unie měli v roce 2018 Bulhaři a Rumuni, nejvíce za ně zaplatili Finové a Irové. Maso bylo nejdražší v Rakousku, nejlevněji se nakupovalo v Polsku a Rumunsku.
Alkohol ceny v EU
Ceny alkoholických nápojů v EU se v nejdražším členském státě lišily od nejlevnějšího více než dvojnásobně. Porovnáme‑li cenové hladiny v jednotlivých státech s průměrným cenovým indexem celé Unie (100), zjistíme, že ceny alkoholických nápojů (lihovin, vína a piva) byly nejvyšší ve Finsku (index cenové hladiny 182) a dále v Irsku (177) a Švédsku (152). Nejnižší úroveň mělo Bulharsko a Rumunsko (shodně 74) a dále Maďarsko (77). Česká republika má čtvrtý nejlevnější alkohol z celé EU, cenový index u nás dosáhl hodnoty 82.
Kde byl ráj „masožroutů“?
Nákup masa na grilování se z celé EU nejvíce prodražil občanům Rakouska (index cenové hladiny 146). Sáhnout hluboko do kapsy museli rovněž obyvatelé Lucemburska (142), Francie (131) a Belgie (126). Naopak nejnižší ceny masa byly v roce 2018 v Polsku a Rumunsku (shodně 63), Bulharsku (64) a v Litvě (71). Relativně levné maso si mohli koupit i obyvatelé České republiky (index 76).
Podle Eurostatu bylo Česko v roce 2018 osmou nejlevnější zemí Evropské unie. Indexy cenové hladiny však nezohledňují příjmy obyvatel jednotlivých členských států EU. Optikou mezd jsme naopak jednou z nejdražších zemí osmadvacítky. (23.9.2019)