Cenu Makropulos za rok 2018 získal Domov sv. Alžběty v Jablunkově

Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch udělí i v tomto roce, u příležitosti Mezinárodního dne seniorů, výroční Cenu Makropulos.
Cena Makropulos je nazvána podle divadelní hry Karla Čapka, která domýšlí odvěkou lidskou touhu po nekončícím životě. Poselství hry je možno chápat i tak, že nestačí jen přidat léta životu, ale je nutné přemýšlet o kvalitě života přidaných let. Je udělována k ohodnocení mimořádného a v praxi osvědčeného projektu řešcího zdravotní a zdravotně sociální potřeby seniorů v České republice. Může být udělena obci, městu nebo nestátní neziskové organizaci.
Na základě doporučení výběrové komise a souhlasu pana ministra obdrží Cenu Makropulos 2018 zástupce Domova sv. Alžběty v Jablunkově. Domov sv. Alžběty je domovem pro seniory, kteří pro sníženou soběstačnost potřebují pomoc nebo podporu druhé osoby. Je zajištěna komplexní péče (s laskavým a individuálním přístupem) - zdravotní, zdravotně sociální a ošetřovatelská, s ubytováním a stravou. Pro občany důchodového věku připravují i mnoho volnočasových aktivit, například výlety a zájezdy s využitím speciálního vozu pro vozíčkáře, v areálu domova i zahrady se konají koncerty a další vystoupení se zapojením veřejnosti.
Cena Makropulos 2018 bude předána 1. listopadu 2018 ve 20 hodin na Nové scéně Národního divadla a následovat bude baletní inscenace Slovanský temperament. (26.9.2018)