Ceny elektřiny a plynu dosáhly v roce 2022 rekordní výše

Ve druhé polovině roku 2022 průměrné ceny elektřiny pro domácnosti v EU nadále vykazovaly prudký nárůst ve srovnání se stejným obdobím v roce 2021, a to z 23,5 EUR za 100 kWh na 28,4 EUR za 100 kWh. Průměrné ceny plynu se ve srovnání se stejným obdobím roku 2021 rovněž zvýšily ze 7,8 EUR za 100 kWh na 11,4 EUR za 100 kWh ve druhé polovině roku 2022. Tyto ceny jsou nejvyšší v historii Eurostatu. 
Po výrazném zvýšení cen, které začalo před ruskou invazí na Ukrajinu, ale prudce vzrostlo až do druhého pololetí roku 2022, ceny elektřiny a zemního plynu nedávno vykazovaly známky stabilizace, částečně kvůli politikám a intervencím vlád EU. Země EU zvolily různá opatření, jako je snížení daní a poplatků, dočasné daňové prominutí spotřebitelům, cenové stropy, poskytování jednorázové podpory nebo přidělování poukázek konečným spotřebitelům, některé země uplatňovaly regulované ceny. 
Ve srovnání s druhým pololetím roku 2021 se podíl daní na účtu za elektřinu prudce snížil z 36 % na 16 % (-18,3 %) a na účtu za plyn z 27 % na 14 % (-15,8 %), přičemž všechny země EU zavedením vládních příspěvků a dotací nebo snížením daní a odvodů ke zmírnění vysokých energetických nákladů. Tato vládní opatření sice snižují ceny energie pro konečného spotřebitele, ale zatěžují vládní účty. 
Tyto informace pocházejí z údajů o cenách elektřiny a plynu, které nedávno zveřejnil Eurostat. Článek přináší několik poznatků z podrobnějších článků Statistics Explained o cenách elektřiny a zemního plynu
Ceny elektřiny rostou ve všech zemích EU kromě Malty a Nizozemska
Ceny elektřiny pro domácnosti vzrostly ve všech členských státech EU s výjimkou Malty (-3 %, v národních měnách) a Nizozemska (-7 %) ve druhé polovině roku 2022 ve srovnání se stejným obdobím roku 2021. Ceny na Maltě jsou regulované, zatímco nizozemská vláda podporuje spotřebitele jednorázovými částkami a snížením daní. Nejvyšší nárůst byl zaznamenán v Rumunsku (+112 %), Česku (+97 %), Dánsku (+70 %), Litvě (+65 %) a Lotyšsku (+59 %), naopak nejnižší byl v Lucembursku (+3). %), Rakousko a Německo (oba +4 %) a Polsko a Bulharsko (oba +5 %). 
Vyjádřeno v eurech, byly průměrné ceny elektřiny pro domácnosti ve druhé polovině roku 2022 nejnižší v Maďarsku (10,8 EUR za 100 kWh), Bulharsku (11,5 EUR) a na Maltě (12,8 EUR) a nejvyšší v Dánsku (58,7 EUR), Belgii (44,9 EUR) a Irsko (42,0 EUR). 
Ceny plynu vzrostly ve všech zemích EU
Od druhé poloviny roku 2021 do druhé poloviny roku 2022 se ceny plynu zvýšily ve všech 27 zemích EU. Ceny plynu (v národních měnách) nejvíce vzrostly v Česku (+231 %), Rumunsku (+165 %), Lotyšsku (+157 %), Litvě (+112 %) a Belgii (+102 %). Došlo pouze ke dvěma nárůstům pod 20 %: Chorvatsku (+14 %) a Slovensku (18 %). Všechna zvýšení cen jsou způsobena složkou energie a dodávek, což je způsobeno především nedávnou energetickou krizí.  
Vyjádřeno v eurech byly průměrné ceny plynu pro domácnosti ve druhé polovině roku 2022 nejnižší v Maďarsku (3,5 EUR za 100 kWh), Chorvatsku (4,5 EUR) a na Slovensku (4,9 EUR) a nejvyšší ve Švédsku (27,5 EUR), Dánsku (20,8 EUR) a Nizozemsko (19,3 EUR). Cena zemního plynu pro domácnosti ve Švédsku byla o 157 % vyšší než průměrná cena EU. Využití zemního plynu ve Švédsku je však velmi omezené. (26.4.2023)