Ceny potravin meziročně vzrostly

Spotřebitelské ceny vzrostly v únoru proti lednu o 0,2 %. Tento vývoj ovlivnilo zejména zvýšení cen v oddíle rekreace a kultura a v oddíle potraviny a nealkoholické nápoje. Meziroční růst spotřebitelských cen v únoru zrychlil na 2,7 %, což bylo o 0,2 procentního bodu více než v lednu.
Meziměsíční růst spotřebitelských cen v oddíle rekreace a kultura způsobilo především zvýšení cen dovolených s komplexními službami o 4,9 %. V oddíle potraviny a nealkoholické nápoje vzrostly zejména ceny zeleniny o 7,6 %, z čehož ceny brambor byly vyšší o 9,8 %. Průměrná cena brambor (22,46 Kč/kg) byla nejvyšší od června 2013. Ceny pekárenských výrobků a obilovin se zvýšily o 1,1 % a nealkoholických nápojů o 1,8 %. Růst cen v oddíle bydlení způsobilo především zvýšení cen zemního plynu o 2,5 % (částečně vlivem ukončení platnosti slev z loňského února), elektřiny o 0,6 % a nájemného z bytu 
o 0,4 %. V oddíle bytové vybavení a zařízení domácností se zvýšily zejména ceny nábytku o 2,3 %.
Na snižování celkové úrovně spotřebitelských cen v únoru působil pokles cen v oddíle alkoholické nápoje, tabák, kde byly nižší ceny vína o 5,3 %, lihovin o 2,5 % a piva o 1,1 %. V oddíle odívání a obuv klesly ceny oděvů o 1,5 % a obuvi o 1,3 %. V oddíle doprava pokračoval pokles cen pohonných hmot a olejů, který byl v únoru 1,5 %. Průměrná cena benzinu Natural 95 
(30,08 Kč/l) byla nejnižší od října 2017 a průměrná cena motorové nafty (30,91 Kč/l) od dubna 2018. Z potravin byly nižší zejména ceny másla o 6,3 % a ovoce o 2,1 %.
Ceny zboží úhrnem vzrostly o 0,1 % a ceny služeb o 0,5 %.
Meziročně vzrostly spotřebitelské ceny v únoru o 2,7 %, což bylo o 0,2 procentního bodu více než v lednu. Zrychlení meziročního cenového růstu bylo ovlivněno především cenami v oddíle potraviny a nealkoholické nápoje, kde ceny z poklesu 
o 0,2 % v lednu přešly v únoru v růst o 1,3 %. Na tomto vývoji se podílely zejména ceny zeleniny, které vzrostly o 24,2 % 
(v lednu o 13,1 %), z čehož ceny brambor byly vyšší o 67,2 % (v lednu o 55,9 %). Ceny vajec byly v únoru nižší o 14,7 % 
(v lednu o 22,4 %) a ceny nealkoholických nápojů přešly z lednového poklesu o 1,4 % v růst o 2,3 % v únoru. Zrychlení meziročního cenového růstu nastalo v oddíle bydlení. Ceny elektřiny byly vyšší o 8,9 % (v lednu o 8,2 %), zemního plynu 
o 3,6 % (v lednu o 0,0 %), tepla a teplé vody o 4,2 % (v lednu o 3,8 %). V oddíle doprava zmírnil meziroční růst cen pohonných hmot a olejů na 0,1 % (v lednu 1,6 %). V oddíle odívání a obuv došlo k prohloubení cenového poklesu vlivem cen oděvů, které byly v únoru nižší o 3,2 % (v lednu o 2,4 %).
Na meziroční zvyšování cenové hladiny měly opět největší vliv ceny v oddíle bydlení, kde se zvýšily ceny nájemného z bytu 
o 3,8 %, vodného a stočného shodně o 2,6 %. V oddíle alkoholické nápoje, tabák byly vyšší ceny lihovin o 4,5 %, piva o 2,5 % a tabákových výrobků o 4,3 %. Vliv na zvýšení cenové hladiny měly také ceny v oddíle ostatní zboží a služby, kde vzrostly ceny výrobků a služeb pro osobní péči o 4,5 %, pojištění o 5,2 % a finančních služeb o 4,3 %. V oddíle potraviny a nealkoholické nápoje byly vyšší ceny pekárenských výrobků a obilovin o 1,9 %, sýrů a tvarohů o 3,0 %, másla o 4,0 %. 
V oddíle stravování a ubytování se zvýšily ceny stravovacích služeb o 4,1 % a ceny ubytovacích služeb o 2,2 %.
Na meziroční snižování cenové hladiny v únoru nadále působily ceny v oddíle odívání a obuv (pokles o 1,2 %) a ceny v oddíle pošty a telekomunikace (pokles o 1,3 %).
Ceny zboží úhrnem vzrostly o 2,0 % a ceny služeb o 3,9 %. Úhrnný index spotřebitelských cen bez započtení imputovaného nájemného (nákladů vlastnického bydlení) byl meziročně 102,3 %.
Míra inflace vyjádřená přírůstkem průměrného indexu spotřebitelských cen za posledních 12 měsíců proti průměru předchozích 12 měsíců byla v únoru 2,3 %.
Meziroční změna průměrného harmonizovaného indexu spotřebitelských cen (HICP) 28 členských zemí EU byla podle předběžných údajů Eurostatu v lednu 1,5 %, což bylo o 0,1 procentního bodu méně než v prosinci. Nejvíce ceny vzrostly v Rumunsku (o 3,2 %) a nejméně v Řecku (o 0,5 %). Na Slovensku cenový růst v lednu zrychlil na 2,2 % z 1,9 % v prosinci. V Německu byly ceny v prosinci i v lednu vyšší o 1,7 %. Podle předběžných výpočtů byl v únoru meziměsíční přírůstek HICP v ČR 0,3 % a meziroční 2,4 %. Bleskový odhad meziroční změny HICP pro eurozónu za únor 2019 je 1,5 %, jak uvedl Eurostat. (Více informací na internetových stránkách Eurostatu: HICP.) (11.3.2019)