Ceny průmyslových výrobců se v roce 2021 meziročně zvýšily o 7,1 %, zemědělských výrobců o 6,9 %

Meziměsíčně se zvýšily ceny zemědělských výrobců o 3,7 % a ceny stavebních prací o 0,3 %. Ceny průmyslových výrobců klesly o 0,1 % a ceny tržních služeb pro podniky o 0,2 %. Meziročně byly ceny zemědělských výrobců vyšší o 18,8 %, ceny průmyslových výrobců o 13,2 %, stavebních prací o 8,3 % a tržních služeb pro podniky o 1,7 %.
V průměru za celý rok 2021 v porovnání s rokem 2020 byly ceny zemědělských výrobců vyšší o 6,9 %, ceny průmyslových výrobců o 7,1 %, ceny stavebních prací o 5,1 % a ceny tržních služeb pro podniky o 1,3 %.
Meziměsíční srovnání
Ceny zemědělských výrobců se zvýšily o 3,7 %. Vzrostly ceny olejnin o 6,4 %, obilovin o 4,7 %, mléka o 3,2 %, drůbeže o 2,6 %, zeleniny o 1,9 %, jatečných prasat o 1,2 % a skotu o 1,0 %.
Ceny průmyslových výrobců se po 12 měsících růstu snížily o 0,1 %, a to zejména vlivem poklesu cen v odvětví koksu a rafinovaných ropných produktů. Klesly ceny v odvětví dopravních prostředků o 0,4 % a v odvětví počítačů, elektronických a optických přístrojů o 0,2 %. Ceny v odvětví elektřiny, plynu a páry vzrostly o 1,4 %, z toho páry a horké vody o 3,5 % a elektřiny, přenosu, rozvodu a obchodu s elektřinou o 0,9 %. Ceny potravinářských výrobků, nápojů a tabáku byly vyšší o 0,6 %, z toho ceny mléčných výrobků o 2,3 %, ostatních potravinářských výrobků o 2,0 % a mlýnských a škrobárenských výrobků o 3,1 %.
Ceny stavebních prací se dle odhadů zvýšily o 0,3 %, ceny materiálů a výrobků spotřebovávaných ve stavebnictví vzrostly o 0,2 %.
Ceny tržních služeb pro podniky klesly o 0,2 %. Ceny za služby v oblasti zaměstnání se snížily o 2,2 %, za reklamní služby a průzkum trhu o 2,0 % a za služby v pozemní dopravě o 0,3 %. Shodně vzrostly ceny za služby v oblasti programování a ceny za architektonické a inženýrské služby, a to o 0,3 %. Ceny tržních služeb pro podniky nezahrnující reklamní služby zůstaly beze změny.
Meziroční srovnání
Ceny zemědělských výrobců byly vyšší o 18,8 % (v listopadu o 14,6 %). V rostlinné výrobě ceny vzrostly o 27,6 %. Vyšší byly ceny olejnin o 40,1 % a obilovin o 32,1 %, nižší ceny brambor o 5,0 % a zeleniny o 2,2 %. V živočišné výrobě byly ceny vyšší o 7,2 %. Vzrostly ceny skotu o 14,2 %, mléka o 10,3 %, drůbeže o 2,6 % a vajec o 1,2 %. Klesly ceny jatečných prasat, a to o 2,6 %.
Ceny průmyslových výrobců se zvýšily o 13,2 % (v listopadu o 13,5 %). Vzrostly především ceny v odvětví koksu a rafinovaných ropných produktů. Ceny obecných kovů a kovodělných výrobků byly vyšší o 26,2 %, chemických látek a výrobků o 55,2 % a dřeva, papíru a tisku o 25,5 %. V odvětví elektřiny, plynu a páry se ceny zvýšily o 7,1 %, z toho elektřiny, přenosu, rozvodu a obchodu s elektřinou o 7,5 % a páry a horké vody o 8,9 %. Ceny potravinářských výrobků, nápojů a tabáku vzrostly o 5,1 %, klesly pouze ceny masa a masných výrobků o 0,2 %. Ceny dopravních prostředků se snížily o 0,6 %, z toho ceny dílů a příslušenství pro motorová vozidla o 2,5 %, ceny motorových vozidel naopak vzrostly o 4,8 %.
Při hodnocení podle hlavních průmyslových skupin se zvýšily především ceny meziproduktů o 22,3 % a energií o 18,5 %.
Ceny stavebních prací se dle odhadů zvýšily o 8,3 % (v listopadu o 7,9 %). Ceny materiálů a výrobků spotřebovávaných ve stavebnictví byly vyšší o 17,0 % (v listopadu o 17,1 %).
Ceny tržních služeb pro podniky byly vyšší o 1,7 % (v listopadu o 1,8 %). Vzrostly ceny za služby v oblasti zaměstnání o 9,7 %, za reklamní služby a průzkum trhu o 7,9 %, za vydavatelské služby o 2,6 % a za služby v oblasti pronájmu a operativního leasingu o 2,4 %. Ceny tržních služeb pro podniky nezahrnující reklamní služby byly vyšší o 1,4 % (v listopadu o 1,6 %).
Průměrný vývoj v roce 2021
Ceny zemědělských výrobců byly v průměru za celý rok 2021 v porovnání s rokem 2020 vyšší o 6,9 % (v roce 2020 nižší o 3,4 %). Ceny rostlinných výrobků vzrostly o 12,4 %, ceny živočišných klesly o 0,2 %. Vyšší byly ceny obilovin o 16,3 % a olejnin o 14,8 %, nižší byly ceny ovoce o 5,0 % a brambor o 12,6 %. V okruhu živočišných výrobků ceny jatečných prasat klesly o 16,3 %. Vyšší byly ceny mléka o 4,7 %, skotu o 4,3 %, vajec o 2,1 % a drůbeže o 1,3 %.
Ceny průmyslových výrobců se v roce 2021 meziročně průměrně zvýšily o 7,1 % (v roce 2020 o 0,1 %). Jednalo se o nejvyšší meziroční růst od roku 1995. Vzrostly zejména ceny v odvětví koksu a rafinovaných ropných produktů. Ceny chemických látek a výrobků byly vyšší o 31,8 %, obecných kovů a kovodělných výrobků o 17,2 % a dřeva, papíru a tisku o 13,4 %. Ceny elektřiny, plynu, páry a klimatizovaného vzduchu vzrostly o 1,7 %. Ceny potravinářských výrobků, nápojů a tabáku se zvýšily o 0,8 %. Snížily se ceny v odvětví dopravních prostředků o 0,9 %.
Ceny stavebních prací byly dle odhadu meziročně vyšší o 5,1 % (v roce 2020 po zpřesnění o 3,6 %). Ceny materiálů a výrobků spotřebovávaných ve stavebnictví vzrostly v průměru za celý rok 2021 o 10,9 % (v roce 2020 o 0,4 %).
Ceny tržních služeb pro podniky se v průměru zvýšily o 1,3 % (v roce 2020 o 2,1 %). Vyšší byly ceny za služby v oblasti zaměstnání o 6,1 %, za poradenství v oblasti řízení o 3,2 %, za služby v oblasti programování o 2,9 % a za reklamní služby a průzkum trhu o 1,6 %. Shodně se zvýšily ceny za poštovní a kurýrní služby a za služby v pozemní dopravě, a to o 1,5 %. Ceny za informační služby byly nižší o 2,9 %. Ceny tržních služeb pro podniky nezahrnující reklamní služby byly vyšší o 1,3 % (v roce 2020 o 2,3 %).
Ceny průmyslových výrobců v EU – listopad 2021 (předběžná data)
V zemích Evropské unie (EU), podle údajů zveřejněných Eurostatem, byly ceny průmyslových výrobců v listopadu meziměsíčně vyšší o 2,0 % (v říjnu o 5,0 %). Nejvíce se zvýšily ceny v Dánsku o 10,3 %. V Rakousku vzrostly ceny o 1,9 %, v Polsku o 1,6 %, na Slovensku o 1,5 %, v Česku o 1,2 % a v Německu o 0,9 %. Ceny klesly pouze v Irsku o 2,5 %.
V listopadu meziročně vzrostly ceny v EU o 23,7 % (v říjnu o 21,8 %). Ke zvýšení cen došlo ve všech zemích EU. Nejvíce vzrostly ceny v Irsku o 87,9 %, v Dánsku o 51,7 % a v Rumunsku o 40,4 %. V Rakousku byly ceny vyšší o 18,9 %, v Německu o 18,5 %, v Polsku o 17,3 %, na Slovensku o 13,9 % a v Česku o 13,5 %. (17.1.2022)