Ceny stavebních prací nadále meziročně rostly

Meziměsíčně se zvýšily ceny průmyslových výrobců o 0,1 % a ceny stavebních prací o 0,2 %, klesly ceny zemědělských výrobců o 1,2 % a ceny tržních služeb pro podniky o 0,9 %. Meziročně se snížily ceny zemědělských výrobců o 4,1 % a ceny průmyslových výrobců o 0,1 %, vyšší byly ceny stavebních prací o 3,8 % a ceny tržních služeb pro podniky o 2,1 %.
Meziměsíční srovnání
Ceny zemědělských výrobců se snížily o 1,2 %. Klesly ceny brambor o 24,3 %, drůbeže o 3,6 % a jatečných prasat o 3,5 %. Ceny obilovin se snížily o 2,4 % a mléka o 0,8 %. Vzrostly ceny olejnin o 1,3 %, vajec o 1,5 % a skotu o 1,7 %.
Ceny průmyslových výrobců se zvýšily o 0,1 %. Vzrostly ceny v odvětví koksu a rafinovaných ropných produktů. Ceny chemických látek a výrobků byly vyšší o 1,9 %. Snížily se ceny obecných kovů a kovodělných výrobků o 0,9 % a dopravních prostředků o 0,6 %. Ceny potravinářských výrobků, nápojů a tabáku byly nižší o 0,3 %, z toho zpracovaného a konzervovaného masa a výrobků z masa o 1,6 %, ceny mléčných výrobků naopak vzrostly o 0,8 %.
Ceny stavebních prací se dle odhadů zvýšily o 0,2 %, ceny materiálů a výrobků spotřebovávaných ve stavebnictví klesly o 0,1 %.
Ceny tržních služeb pro podniky se snížily o 0,9 %. Klesly ceny za reklamní služby a průzkum trhu o 17,4 % a za poradenství v oblasti řízení o 0,7 %. Vzrostly ceny za služby v oblasti programování o 0,9 % a za skladování a podpůrné služby v dopravě o 0,7 %. Ceny za vydavatelské služby, ceny za služby v oblasti nemovitostí a za informační služby se shodně zvýšily o 0,4 %. Ceny tržních služeb pro podniky nezahrnující reklamní služby vzrostly o 0,3 %.
 
Meziroční srovnání
Ceny zemědělských výrobců byly nižší o 4,1 % (v červnu o 4,4 %). V rostlinné výrobě ceny klesly o 3,4 %. Ceny brambor byly nižší o 29,2 %, obilovin o 3,4 % a olejnin o 1,8 %. Ceny ovoce vzrostly o 3,3 % a čerstvé zeleniny o 3,0 %. V živočišné výrobě byly ceny nižší o 5,0 %, klesly ceny jatečných prasat o 8,4 %, skotu o 6,4 %, mléka o 4,9 % a drůbeže o 3,1 %. Vyšší byly ceny vajec, a to o 11,2 %.
Ceny průmyslových výrobců klesly o 0,1 % (v červnu o 0,3 %). Snížily se především ceny v odvětví koksu a rafinovaných ropných produktů. Ceny chemických látek a výrobků byly nižší o 12,6 %, těžby a dobývání o 3,5 % a obecných kovů a kovodělných výrobků o 1,8 %. Zvýšily se ceny elektřiny, plynu, páry a klimatizovaného vzduchu o 7,7 %, z toho ceny elektřiny, přenosu, rozvodu a obchodu s elektřinou o 9,2 %. Ceny dopravních prostředků vzrostly o 2,8 %, z toho ceny dílů a příslušenství pro motorová vozidla i ceny motorových vozidel o 3,0 %. V odvětví nábytku a ostatních výrobků zpracovatelského průmyslu byly ceny vyšší o 4,7 %. Ceny potravinářských výrobků, nápojů a tabáku vzrostly o 1,2 %, z toho ostatních potravinářských výrobků o 5,5 %.
Při hodnocení podle hlavních průmyslových skupin klesly ceny energií o 1,7 % a meziproduktů o 2,2 %.
Ceny stavebních prací se dle odhadů zvýšily o 3,8 % (v červnu po zpřesnění o 4,1 %). Ceny materiálů a výrobků spotřebovávaných ve stavebnictví byly nižší o 0,1 % (v červnu vyšší o 0,1 %).
Ceny tržních služeb pro podniky byly vyšší o 2,1 % (stejně jako v červnu). Vzrostly ceny za skladování a podpůrné služby v dopravě o 4,8 %, za poradenství v oblasti řízení o 4,5 %, za služby v oblasti zaměstnání o 3,4 % a za služby v oblasti nemovitostí o 3,1 %. Ceny za bezpečnostní a pátrací služby a ceny za služby v oblasti programování byly shodně vyšší o 4,3 %. Ceny tržních služeb pro podniky nezahrnující reklamní služby se zvýšily o 2,3 % (v červnu o 2,0 %).
Ceny průmyslových výrobců v EU – červen 2020 (předběžná data)
V zemích Evropské unie (EU27), podle údajů zveřejněných Eurostatem, ceny průmyslových výrobců v červnu meziměsíčně vzrostly o 0,7 % (v květnu klesly o 0,5 %). Nejvíce se zvýšily ceny v Estonsku o 3,7 %. V Polsku byly ceny vyšší o 0,8 %, v Rakousku o 0,2 %, na Slovensku o 0,1 %. V Německu se ceny nezměnily. Ceny klesly pouze v České republice o 0,1 %.
Meziročně byly ceny v EU27 v červnu nižší o 3,4 % (v květnu o 4,6 %). Nejvíce klesly ceny v Litvě o 7,8 %. V Rakousku se ceny snížily o 2,9 %, v Německu o 1,6 %, v  Polsku o 1,1 %, v České republice o 0,3 % a na Slovensku o 0,2 %. Nejvíce vzrostly ceny na Maltě o 1,5 %. (17.8.2020)