Ceny výrobců pokračovaly v růstu

Meziměsíčně se ceny zemědělských výrobců zvýšily o 3,0 % a meziročně o 22,9 %. Ceny průmyslových výrobců vzrostly meziměsíčně o 2,2 % a meziročně o 21,3 %. Ceny stavebních prací se zvýšily meziměsíčně o 0,6 % a meziročně o 8,6 %. Ceny tržních služeb pro podniky vzrostly meziměsíčně o 1,8 % a meziročně byly vyšší o 4,3 %.
„V únoru pokračoval meziroční růst cen všech výrobců. Ceny průmyslových výrobců zrychlily svůj růst a překročily hranici 21 %, ceny v zemědělství dosáhly bezmála 23 %. Ceny stavebních prací se zvýšily dle odhadů o téměř 9 % a ceny tržních služeb pro podniky byly vyšší o více než 4 %,“ upozorňuje Vladimír Klimeš, vedoucí oddělení statistiky cen průmyslu a zahraničního obchodu ČSÚ.
Ceny zemědělských výrobců se meziměsíčně zvýšily o 3,0 %. Vzrostly ceny ovoce o 9,1 %, zeleniny o 6,8 %, obilovin o 3,8 %, skotu o 2,6 %, vajec o 2,2 % a brambor o 2,1 %. Klesly ceny drůbeže o 2,7 % a jatečných prasat o 1,7 %. Meziročně byly ceny zemědělských výrobců vyšší o 22,9 % (v lednu o 21,4 %). V rostlinné výrobě ceny vzrostly o 33,3 %. Vyšší byly ceny olejnin o 44,2 %, obilovin o 34,3 % a brambor o 4,8 %, ceny ovoce byly nižší o 14,5 % a zeleniny o 7,9 %. V živočišné výrobě byly ceny vyšší o 11,0 %. Vzrostly ceny skotu o 16,4 %, mléka o 13,7 %, drůbeže o 8,6 % a vajec o 5,1 %.
Ceny průmyslových výrobců meziměsíčně vzrostly o 2,2 %. Zvýšily se zejména ceny v odvětví koksu a rafinovaných ropných produktů. Ceny elektřiny, plynu a páry byly vyšší o 3,5 %, z toho elektřiny, přenosu, rozvodu a obchodu s elektřinou o 4,6 %. Vzrostly ceny potravinářských výrobků, nápojů a tabáku o 2,2 %. Ceny v odvětví nábytku a ostatních výrobků zpracovatelského průmyslu se zvýšily o 2,1 % a v odvětví dopravních prostředků o 1,0 %. Ceny průmyslových výrobců se meziročně zvýšily o 21,3 % (v lednu o 19,4%). Nejvíce vzrostly ceny v odvětví koksu a rafinovaných ropných produktů. Úhrnný index významně ovlivnily ceny elektřiny, plynu a páry, které se zvýšily o 45,5 %, z toho elektřiny, přenosu, rozvodu a obchodu s elektřinou o 57,7 %. Ceny obecných kovů a kovodělných výrobků byly vyšší o 24,0 % a chemických látek a výrobků o 47,5 %. Ceny potravinářských výrobků, nápojů a tabáku vzrostly o 9,5 %.
Při hodnocení podle hlavních průmyslových skupin vzrostly především ceny energií o 44,4 % a meziproduktů o 23,3 %. Ceny průmyslových výrobců bez energií se meziročně zvýšily o 13,8 %.
Ceny stavebních prací se meziměsíčně dle odhadů zvýšily o 0,6 %, ceny materiálů a výrobků spotřebovávaných ve stavebnictví vzrostly o 1,3 %. Ceny stavebních prací se meziročně dle odhadů zvýšily o 8,6 % (v lednu o 8,3 %). Ceny materiálů a výrobků spotřebovávaných ve stavebnictví byly vyšší o 20,3 % (v lednu o 19,5 %).
Ceny tržních služeb pro podniky vzrostly meziměsíčně o 1,8 % v důsledku zvýšení cen za reklamní služby a průzkum trhu o 12,7 %. Ceny za služby v oblasti zaměstnání se zvýšily o 7,6 %, za skladování a podpůrné služby v dopravě o 2,5 % a za služby v pozemní dopravě o 1,9 %. Ceny tržních služeb pro podniky nezahrnující reklamní služby vzrostly o 1,2 %. Ceny tržních služeb pro podniky byly meziročně vyšší o 4,3 % (v lednu o 3,2 %). Vzrostly ceny za skladování a podpůrné služby v dopravě o 15,6 %, za reklamní služby a průzkum trhu o 13,9 % a za služby v oblasti zaměstnání o 12,0 %. Ceny za služby v oblasti pronájmu a operativního leasingu byly vyšší o 5,9 % a za vydavatelské služby o 4,9 %, ceny za právní a účetnické služby a ceny za služby v pozemní dopravě se shodně zvýšily o 4,4 %. Ceny tržních služeb pro podniky nezahrnující reklamní služby byly vyšší o 3,8 % (v lednu o 2,8 %).
Ceny průmyslových výrobců v EU – leden 2022 (předběžná data)
V zemích Evropské unie (EU), podle údajů zveřejněných Eurostatem, byly ceny průmyslových výrobců v lednu meziměsíčně vyšší o 4,9 % (v prosinci o 3,0 %). Nejvíce se zvýšily ceny v Rumunsku o 12,0 % a v Belgii o 10,2 %. Na Slovensku vzrostly ceny o 8,7 %, v Česku o  6,9 %, v Polsku o 3,7 %, v Rakousku o 3,3 % a v Německu o 2,2 %. K poklesu cen došlo zejména v Irsku o 11,4 %.
V lednu meziročně vzrostly ceny v EU o 30,3 % (v prosinci o 26,3 %). Ke zvýšení cen došlo ve všech zemích EU. Nejvíce vzrostly ceny v Irsku o 60,5 % a v Rumunsku o 57,3 %. V Německu byly ceny vyšší o 24,9 %, na Slovensku o 24,0 %, v Rakousku o 23,8 %, v Polsku o 21,5 %, a v Česku o 19,4 %. (15.3.2022)