Ceny vývozu a dovozu pokračovaly v růstu

V dubnu 2021 se vývozní ceny meziměsíčně zvýšily o 0,8 %, dovozní ceny o 0,4 %. Směnné relace dosáhly hodnoty 100,4 %. Meziročně vývozní ceny vzrostly o 1,1 %, dovozní ceny o 0,3 %. Směnné relace dosáhly hodnoty 100,8 %.
Meziměsíční srovnání
Vývozní ceny v dubnu vzrostly o 0,8 % (po očištění o kurzový vliv o 1,6 %). Růst celkového meziměsíčního indexu nejvíce ovlivnilo zvýšení cen polotovarů o 1,8 %. Ceny rostly nejvíce u ostatních surovin o 6,0 % (především dřeva, vlákniny a sběrového papíru), minerálních paliv o 4,0 % (zejména elektřiny) a chemikálií o 3,1 %. Shodný pokles o 0,1 % zaznamenaly stroje a dopravní prostředky a průmyslové spotřební zboží.
Dovozní ceny v dubnu vzrostly o 0,4 % (po očištění o kurzový vliv o 1,2 %). Největší vliv na zvýšení celkového meziměsíčního indexu měl růst cen chemikálií o 2,2 %. Nejvíce rostly ceny ostatních surovin o 3,7 % (zejména rud kovů, kovového odpadu a dřeva) a minerálních paliv o 3,4 % (hlavně elektřiny a uhlí). Klesly ceny strojů a dopravních prostředků o 0,8 % a ceny průmyslového spotřebního zboží o 0,2 %.
Směnné relace dosáhly hodnoty 100,4 % (v březnu 99,8 %). Nejvyšší pozitivní hodnoty směnných relací zaznamenaly ostatní suroviny (102,2 %) a polotovary (101,0 %). Negativní hodnoty dosáhly pouze nápoje a tabák (99,4 %).
„V dubnu 2021 došlo k mírnému meziměsíčnímu posílení koruny vůči euru a dolaru, což přispělo ke zpomalení růstu vývozních cen na 0,8 % a cen dovozních na 0,4 % oproti cenám v březnu. Značný růst cen minerálních paliv a ostatních surovin je zvlášť patrný v meziročním srovnání jak ve vývozu, tak v dovozu, kdy významně rostly ceny ropných výrobků, elektřiny a kovového odpadu,“ upozorňuje Vladimír Klimeš, vedoucí oddělení statistiky cen průmyslu a zahraničního obchodu ČSÚ.
Meziroční srovnání
Ceny vývozu se zvýšily o 1,1 % (po očištění o kurzový vliv o 5,6 %). Rozhodující vliv na vývoj celkového meziročního indexu měl růst cen minerálních paliv o 46,5 % (hlavně elektřiny a ropných výrobků). Výrazně rostly také ceny ostatních surovin o 30,3 % (zejména kovového odpadu, dřeva a sběrového papíru). Ceny průmyslového spotřebního zboží klesly o 4,3 % a ceny strojů a dopravních prostředků o 1,3 %.
Dovozní ceny vzrostly o 0,3 % (po očištění o kurzový vliv o 5,4 %). Růst celkového meziročního indexu byl nejvíce ovlivněn zvýšením cen minerálních paliv o 47,7 % (zejména ropy a ropných výrobků, elektřiny a plynu). Významně rostly také ceny ostatních surovin o 15,5 % (především rud kovů a kovového odpadu). Nejvíce klesly ceny strojů a dopravních prostředků o 5,6 % a ceny průmyslového spotřebního zboží o 5,5 %.
Směnné relace dosáhly hodnoty 100,8 % (v březnu 100,9 %) a čtrnáctý měsíc zůstaly v pozitivních hodnotách. Nejvyšší hodnotu směnných relací zaznamenaly ostatní suroviny (112,8 %). Naopak nejnižší hodnoty dosáhly nápoje a tabák (95,4 %). (10.6.2021)